Kalendarz wydarzeń

Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych  
Od Sobota, 11.09.2021 -  10:00
Do Niedziela, 12.09.2021 - 15:00
Odsłon : 202  

 

 

Temat:

Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych

Prowadzący:

dr n. hum. Mira Rządzka

Forma:

Szkolenie, warsztaty

Termin:

11-12.09.2021 r.

Godziny zajęć:

11.09.2021 r. g. 10.00-17:00 [sobota]

 

12.09.2021 r. g. 10.00-14:00 [niedziela]

Miejsce :

Andrychów, ul. Krakowska 83 L Fundacja "Promyczek"

Cena:

800 ZŁ

Organizator:

Fundacja „Promyczek”

www.centrum-promyczek.pl/szkolenia

szkolenia@centrum-promyczek.pl

532 457 194

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, którzy rozpoczynają pracę z noworodkami, niemowlętami. Omawia pojęcia cele wczesnej stymulacji, istotę wywiadu oraz warunki prawidłowego rozwoju funkcji oralnych. W trakcie uczestnicy poznają metody diagnostyczne prymitywnych reakcji oralnych u noworodków i niemowląt, diagnozy warunków anatomicznych, rozwoju fonacji, oraz sposoby ich stymulacji, sposoby formułowania diagnozy stwierdzonych zburzeń. 

Mira Rządzka – doktor nauk o zdrowiu, neurologopeda, specjalizuje się we wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, w zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy zaburzeniami genetycznymi.
Wieloletni wykładowca akademicki (UM Wrocław, UAM Poznań, UZ Zielona Góra, APS Warszawa). Autorka licznych specjalistycznych publikacji dla logopedów, recenzentka wielu pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych. Współautorka książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci” (Skorek E., Rządzka M.), „Odruchy oralne u noworodków i niemowląt” (2019). Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów. Dla portalu www.logopeda.org.pl prowadziła przez 9 lat Konsultacyjną Poradnię Internetową.
Inicjatorka akcji społecznej logopedów „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych” (DBDL).
Stale współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i portalami wspierającymi rodziców dzieci z zaburzeniami mowy. Organizatorka turnusów neurologopedycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

Program:

I część: zaburzenia połykania u dorosłych

 1. Fizjologia połykania, rys anatomiczny
 2. Fazy połykania, sekwencyjność połykania
 3. Zjawiska zachodzące podczas picia, gryzienia, żucia (obróbka pokarmów o różnej konsystencji: płyny, papki, konsystencje stałe i zmienne, sprężyste, twarde)
 4. Zaburzenia połykania typu dysfagicznego (leaking, ślinienie, penetracja, aspiracje), objawy i przyczyny.
 5. Diagnostyka zaburzeń połykania u dorosłych
 6. Metody terapii: ćwiczenia czynne i bierne w opr. własnym
 7. Omówienie metod terapii dysfagii
 8. Dieta w dysfagii

II część: zaburzenia oralnej fazy połykania u dzieci

 1. Przygotowanie do funkcji połykania w ontogenezie
 2. Warunki rozwoju i cechy normatywnego połykania
 3. Diagnoza funkcji ssania i połykania u noworodków i niemowląt i diagnoza funkcji połykania u dzieci
 4. Zaburzenia PNR oraz dysfunkcyjność w obszarze oralnym jako najczęstsze przyczyny zaburzeń ustnej fazy połykania u niemowląt i dzieci.
 5. Rodzaje zaburzeń ustnej fazy połykania i ich konsekwencje ( zgryzowe,  artykulacyjne)
 6. Metody terapii: stymulacja czynna i bierna.

 

Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie uczestnictwa w kursie oraz skrypt do części teoretycznej.

W cenie szkolenia obiad i przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem.

Warunki uczestnictwa: Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: TUTAJ szkolenie ODWOŁANE 

Prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 3 dni od rejestracji i przesłanie dowodu wpłaty na adres email: szkolenia@centrum-promyczek.pl
Konto Bankowe:
Fundacja "Promyczek"
34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 17 a
Bank PEKAO S.A.: 33 1240 4197 1111 0011 0264 0819 !Uwaga zmiana nr konta!
tytułem: Szkolenie Zaburzenia połykania - imię i nazwisko Uczestnika

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

 

 

Miejsce Andrychów
Kontakt tel. +48 532457194, e-mail: szkolenia@centrum-promyczek.pl