Kalendarz wydarzeń

FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjnalna. Diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową  
Sobota, 11.09.2021, 09:00 - 16:00
Odsłon : 220  

 

 

Temat:

  FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjnalna. Diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową

 

 

Prowadzący:

 Prof. UŚ, dr hab. Danuta Pluta-WojciechowskaForma:

szkolenie

Termin:

11 września 2021

Godziny zajęć:

09.00-16.00 [sobota], 8h dydaktycznych

  

Miejsce:

Kraków

Cena:

490 zł

Organizator:

Gabinet Logopedyczny „Kłębuszek”

www.klebuszek.com.pl

e-mail: gabinet.klebuszek@gmail.com

505-107-257

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

   logopedzi

Prof. UŚ, dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Pracownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego, a także czynny logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Zajmuje się patofonetyką, metodyką diagnozy i terapii dyslalii, jak również mową osób bilingwalnych. Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowisko logopedów, językoznawców i lekarzy – w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce. Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, a także w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii. Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej – zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.

 

Program:

 •  1. Rozwój czynności prymarnych w ontogenezie.logopedycznych.
 • 2. Transformacja połykania. O problemach nierozstrzygniętych.
 • 3. Prototypy biomechaniczne a artykulacja.
 • 4. Diagnoza oddychania i połykania w aspekcie pracy języka w fazie ustnej z perspektywy logopedyczno-ortodontycznej oraz laryngologicznej. Analiza objawów i ich przyczyn.
  Ćwiczenia praktyczne.
 • 5. Programowanie logopedycznej terapii w przypadku zaburzeń połykania i oddychania na tle innych czynności zespołu orofacjalnego, w tym artykulacji.
 • 6. Rewizja logopedycznych ćwiczeń tzw. pionizacji języka. Proste i złożone ćwiczenia warg i języka.
 • 7. Etapy ćwiczeń, rodzaje ćwiczeń, nauka oddychania i połykania.
  Ćwiczenia praktyczne.
 • 8. Ćwiczenia oddychania i połykania a nauka artykulacji w kontekście ćwiczeń pozycji Inter-Speech.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Uwaga: Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko.

 

 Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

  

Miejsce Kraków
Kontakt e-mail: gabinet.klebuszek@gmail.com, tel.: 505-107-257
Zapisy na stronie www.klebuszek.com.pl