Kalendarz wydarzeń

Karty Oceny Słuchu Fonemowego - KOSF, szkolenie CERTYFIKOWANE  
Sobota, 12.06.2021, 10:00 - 14:00
Odsłon : 563  

 

Temat:

Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego.

Prowadzący:

mgr Karolina Spałek

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

 12.06.2021

Godziny zajęć:

10.00-14.00 (5 godzin dydaktycznych)

Miejsce:

online

Cena:

250 zł

Organizator:

www.logotorpeda.com

 Karolina Spałek, e-mail: karolina.spalek@gmail.com

Rejestracja:

 https://www.logotorpeda.com/szkolenie/karty-oceny-sluchu-fonemowego-kosf/

 Prowadzący:

mgr Karolina Spałek, absolwentka filologii polskiej (studia I i II stopnia) na Uniwersytecie Śląskim, logopeda i neurologopeda. Prowadzi terapię logopedyczną i neurologopdyczną dzieci w przedszkolu integracyjnym, w centrum diagnostyczno-terapeutycznym oraz w prywatnym gabinecie w Tarnowskich Górach. Specjalizuje się w skutecznej terapii wad wymowy, wspomaganiu rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, afazją i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Zaangażowana w szerzenie świadomości na temat rozwoju mowy dzieci wśród rodziców i pedagogów w całym kraju. Współtworzy zespół redakcyjny portalu logopedycznego Logotorpeda.com, wnosząc w publikowane treści doświadczenie i wiedzę.

 Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów oraz innych osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat., którzy chcą dokonać oceny słuchu fonemowego dziecka w wieku od trzech do siedmiu i pół lat, a także zaprojektować skuteczną terapię słuchu fonemowego jako istotnego elementu terapii mowy.

 Tematyka:

Karty Oceny Słuchu Fonemowego - KOSF są pierwszym polskojęzycznym standaryzowanym testem przeznaczonym do oceny słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Pozwalają na ustalenie poziomu słuchu badanego dziecka w danej grupie wiekowej. Przeznaczony jest do badań diagnostycznych, przeprowadzanych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów oraz innych osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego.

 Badanie KOSF-em obejmuje 4 grupy wiekowe: od trzeciego, od czwartego, od piątego i od szóstego roku życia. Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę słuchu fonemowego dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko prezentuje prawidłowy rozwój słuchu fonemowego, czy wykazuje nieprawidłowości.

Więcej o teście KOSF – czytaj więcej…

 Program szkolenia:

 1. Teoretyczne ujęcie słuchu fonemowego:
 2. Karty Oceny Słuchu Fonemowego na tle innych narzędzi do diagnozy słuchu fonemowego
 3. Charakterystyka Kart Oceny Słuchu Fonemowego jako narzędzia diagnostycznego
 4. Prezentacja wnętrza teczki KOSF
 5. Omówienie karty diagnozy
 6. Procedura badania testem KOSF
 7. Prezentacja filmów przedstawiających prawidłowe badanie testem KOSF
 8. Obliczanie i interpretacja wyników, wnioski diagnostyczne
 9. Praktyczne zastosowanie testu KOSF dla dzieci w wieku przedszkolnym: analiza przypadku.
 10. Projektowanie terapii słuchu fonemowego
 11. Zaprezentowanie ćwiczeń oraz materiałów do terapii
 12. KOM-Kod – komputerowe wsparcie diagnozy KOSF
 13. Pogłębienie diagnozy innymi narzędziami – przedstawienie innych narzędzi do diagnozy KOMLOGO

 #KOSF

Miejsce Szkolenie online
Kontakt e-mail: karolina.spalek@gmail.com