Kalendarz wydarzeń

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna  
Od Sobota, 12.06.2021 -  09:00
Do Niedziela, 13.06.2021 - 14:00
Odsłon : 178  

 

Temat

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej

Prowadzący:

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska- doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (specjalność logopedyczna), profesor nadzwyczajny Instytutu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Była wieloletnim redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”, a także członkinią Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN (obecnie Komisja nie działa);  w trzech kadencjach była aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Wydała 6 monografii i ponad 100 artykułów, w tym np. książki: Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia (Kraków 2011), Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego (Bytom 2013, 2017), Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń (Bytom 2017, 2019), Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań (Katowice 2019). Od ponad 30 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami.

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

12-13.06.2021 r.

Godziny zajęć:

Sobota 09:00-18:00, Niedziela 09:00-14:00

Miejsce :

Lublin

Cena:

820 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Logopedzi, zwłaszcza osoby po ukończeniu kursu Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej

Cel szkolenia:  Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej osób z rozszczepem wargi i podniebienia.

Program:

 1. Rozszczep wargi i podniebienia jako zaburzenie wieloukładowe i wielopłaszczyznowe w świetle najnowszych badań logopedycznych.
 2. Etiologia, patogeneza i klasyfikacja rozszczepów.
 3. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w przypadku rozszczepu.
 4. Czynności prymarne i ich rola w budowaniu biomechanicznej bazy artykulacji.
 5. Wielospecjalistyczne leczenie dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.
 6. Cechy dyslalii i alalii rozszczepowej.
 • Podstawy fonetyki „mowy rozszczepowej”.
 • Objawy i przyczyny alalii rozszczepowej.
 1. Paradygmat diagnozy logopedycznej dziecka z rozszczepem od urodzenia.
 2. Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem.
 • Pomoc rodzicom nienarodzonego dziecka z rozszczepem.
 • Dziecko w pierwszym roku życia: postępowanie logopedyczne z dzieckiem przed, pomiędzy i po operacjach chirurgicznych.
 • Dziecko w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym: strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów, w tym rozwojowa i terapeutyczna sekwencja terapii głosek, progowe warunki wywoływania głosek, wywoływanie głosek metodą analityczną i syntetyczną; terapia w przypadku nosowania otwartego funkcjonalnego i strukturalnego.
 1. Czynniki determinujące wyniki terapii.
 2. Rola logopedy w wielospecjalistycznym leczeniu zespołowym dziecka z rozszczepem, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z foniatrą.

W celu aplikacji na szkolenie należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy:

https://instytutlogopedyczny.pl/lublin/diagnoza-i-terapia-zaburzen-mowy-dziecka-z-rozszczepem-wargi-i-podniebienia-w-tym-wczesna-interwencja-logopedyczna.html

Miejsce Lublin
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel. 505 255 435
Na szkolenie można uzyskać do 80% dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych.