SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania
DIAGNOZA KOMLOGO

BLACK WEEK

Kalendarz wydarzeń

Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych  
Poniedziałek, 25.01.2021, 15:30 - 19:30
Odsłon : 72  

 

 

Temat:

Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych

Prowadzący:

dr Wanda Matras-Mastalerz

Forma:

szkolenie online

Termin:

25.01.2021 r.

Godziny zajęć:

15.30-19.30 [poniedziałek]

Miejsce :

INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Cena:

120 zł

Organizator:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS

www.perfectus.edu.pl

szkolenia@perfectus.edu.pl

604-705-942

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Adresaci:

nauczyciele zainteresowani tematyką

Cele:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Uczestnicy warsztatów otrzymują bogaty zestaw materiałów do samodzielnego wykorzystania.

Prowadząca: dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

Treści szkoleniowe:

 1. Jak uczy się mózg? Zasady skutecznego rozwijania procesów poznawczych i umysłowych ucznia. Co sprzyja a co przeszkadza w wydajnej pracy mózgu?
 2. Rola neuronów pamięciowych i neuronów lustrzanych w rozwoju emocjonalnym i uczuciowym ucznia. Kształtowanie osobowości, rozwój moralny oraz społeczny dzieci i młodzieży.
 3. Mnemotechniki stymulujące współpracę półkul mózgowych. Sposoby na zwiększenie wydajności umysłu.
 4. Ćwiczenia pamięci operacyjnej (codziennej) poprzez skojarzenia, usprawnianie myślenia i zapamiętywania globalnego, asocjacyjnego, metody wzmacniania koncentracji i spostrzegawczości.
 5. Zaburzenia lateralizacji, jak sobie z nimi radzić? Praca z osobami lewostronnie zlateralizowanymi oraz ze stronnością „skrzyżowaną”. Zabawy i ćwiczenia rozwijające grafomotorykę.
 6. Metody stymulacji percepcji słuchowej, wzrokowej oraz wzmacniające motorykę małą.
 7. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe, wnioskowanie, klasyfikowanie oraz wzbogacające wiedzę ogólną.
 8. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozwijanie koncentracji uwagi na zadaniu. Metody pracy z uczniem dyslektycznym, nadpobudliwym, z ADHD, osobami ze spectrum autyzmu.
 9. „Uchwycić żywioł” – o tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko. Jak pracować z wyobraźnią i kreatywnością ucznia, jak rozwijać jego zainteresowania i pasje oraz wspierać jego naturalne zdolności.
 10. Mapy myśli, drzewa decyzyjne, zasady szybkiego czytania, metoda „sześciu kapeluszy myślowych”, metoda „rzymskiego pokoju”.
 11. Zabawy i ćwiczenia umacniające kontakty z rówieśnikami, uczące umiejętności efektywnej współpracy w grupie.
 12. Wykorzystanie gier edukacyjnych w pracy z uczniem.
 13. Bariery szkolnej kariery – dlaczego zdolne dzieci mają czasami słabe stopnie? Metody pracy z uczniem zdolnym.

 

Miejsce online
Kontakt e-mail: szkolenia@perfectus.edu.pl, tel.: 604 705 942
Placówka posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.