SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania
DIAGNOZA KOMLOGO

BLACK WEEK

Kalendarz wydarzeń

Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej  
Wtorek, 20.10.2020, 15:30 - 18:30
Odsłon : 56  

 

 

Temat:

Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej

Prowadzący:

mgr Joanna Edyta Pociecha

Forma:

szkolenie online

Termin:

20.10.2020 r.

Godziny zajęć:

15.30-18.30 [wtorek]

Miejsce :

INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Cena:

110 zł

Organizator:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS

www.perfectus.edu.pl

szkolenia@perfectus.edu.pl

604-705-942

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Adresaci:

nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele – uczestnik szkolenia:

 • rozumie czym jest ocenianie kształtujące
 • ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się uczniów i nauczanie
 • potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w praktyce szkolnej

Prowadząca: mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z 31-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 12 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.

Treści szkoleniowe:

 1. Przedstawienie badań prof. Hattiego – efekty stosowania oceniania kształtującego
 2. Omówienie istoty oceniania kształtującego
 3. Informacja zwrotna jako podstawa oceniania kształtującego
 4. Podanie różnych sposobów formułowania informacji zwrotnej
 5. Cele lekcji w teorii
 6. Określanie celów lekcji, w tym z wykorzystaniem podstawy programowej – ćwiczenia
 7. Na co będę zwracała uwagę oceniając… czyli kryterium sukcesu oraz jego formułowanie –ćwiczenia
 8. Różne sposoby formułowania informacji zwrotnej (ustnej i pisemnej) – ćwiczenia
 9. Rodzaje pytań kluczowych i sposoby ich tworzenia
 10. Układanie pytań kluczowych do wybranych lekcji
 11. Różne techniki zadawania pytań
 12. Określenie mocnych i słabych stron stosowania różnych technik zadawania pytań na lekcjach
 13. Tworzenie konspektów lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego – ćwiczenia
 14. Opracowanie arkusza obserwacji lekcji – ćwiczenia
 15. Opracowanie zasad nauczyciela stosującego ocenianie kształtujące – ćwiczenia
Miejsce online
Kontakt e-mail: szkolenia@perfectus.edu.pl, tel.: 604 705 942
Placówka posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.