Kalendarz wydarzeń

Trening karmienia logopedycznego od podstaw  
Sobota, 17.10.2020, 09:00 - 15:00
Odsłon : 31  

 

Temat

 Trening karmienia logopedycznego od podstaw

Prowadzący:

mgr Aleksandra Kaczyńska - Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia. Ukończyła Kurs Metody Castillo Morales – Agrentina Cordoba (I i II Nivel).

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

17 października 2020 r.

Godziny zajęć:

09:00-15:00

Miejsce :

Opole

Cena:

370 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami dotyczącymi treningu karmienia logopedycznego oraz zasadami wsparcia pacjenta w tym zakresie, wdrożenie bezpiecznych pozycji do karmienia i technik wspomagających karmienie.

Zakres treści:

  1. Co to są zaburzenia karmienia i jakie są ich przyczyny – próba określenia problemu pod kątem logopedycznym.
  2. Diagnoza logopedyczna trudności związanych z karmieniem i jedzeniem u dzieci od 0 do 6 roku życia.
  3. Warsztat logopedy zajmującego się treningiem karmienia – pomieszczenie, akcesoria, pomoce.
  4. Ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej obejmującej trening karmienia – całościowy model postępowania.
  5. Trening pobierania pokarmów, żucia i połykania.
  6. Studia przypadków – analiza konkretnych przypadków pacjentów oraz możliwości wsparcia logopedycznego.

W celu aplikacji na szkolenie należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy:

https://instytutlogopedyczny.pl/opole/199-trening-karmienia-logopedycznego-od-podstaw.html

Miejsce Opole
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel. 505 255 435
Na szkolenie można uzyskać do 80% dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych.