SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania
DIAGNOZA KOMLOGO

BLACK WEEK

Kalendarz wydarzeń

Ćwiczenia i zabawy stymulujące mowę u dzieci w wieku przedszkolnym  
Czwartek, 15.10.2020, 15:30 - 18:30
Odsłon : 177  

 

 

Temat:

Ćwiczenia i zabawy stymulujące mowę u dzieci w wieku przedszkolnym

Prowadzący:

mgr Irena Daniel

Forma:

szkolenie online

Termin:

15.10.2020 r.

Godziny zajęć:

15.30 – 18.30 [czwartek]

Miejsce :

INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Cena:

110 zł

Organizator:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS

www.perfectus.edu.pl

szkolenia@perfectus.edu.pl

604-705-942

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Adresaci – nauczyciele:

edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni i specjalni, oligofrenopedagodzy, logopedzi pracujący w szkołach

Cele:

  • Pogłębienie wiedzy na temat rozwoju mowy u dzieci
  • Wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Prowadząca: mgr Irena Daniel – neurologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, autorka bajek logopedycznych. Pracuje w szkole integracyjnej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególnie interesuje się terapią całościowych zaburzeń rozwoju.

Treści szkoleniowe:

  1. Etapy rozwoju mowy.
  2. Najczęściej występujące zaburzenia rozwoju mowy u dzieci.
  3. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój mowy: oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, słuchowe, usprawniające narządy artykulacyjne, relaksacyjne, usprawniające funkcje motoryczno-percepcyjne, koordynację i orientację przestrzenną.
  4. Bajka logopedyczna, jako forma pracy z grupą przedszkolną.
Miejsce online
Kontakt e-mail: szkolenia@perfectus.edu.pl, tel.: 604 705 942
Placówka posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.