SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania
DIAGNOZA KOMLOGO

BLACK WEEK

Kalendarz wydarzeń

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie  
Od Sobota, 10.10.2020 -  09:00
Do Niedziela, 11.10.2020 - 14:00
Odsłon : 178  

Temat:

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie

Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk

Forma:

Warsztaty

Termin:

10.10.2020 r. [sobota]

11.10.2020 r. [niedziela]

Godziny zajęć:

Sobota 09:00 - 18:00

Niedziela 09:00 - 14:00  

2 dni (16 godzin)

Miejsce :

Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A

Cena:

580 zł brutto

Rabat 80 zł przy wpłacie do 30 czerwca 2020 r.

Organizator:

AFALOG Centrum Szkoleń Neurologopedycznych
tel. 606 694 219

AFALOG Bydgoszcz

szkolenia@afalog.pl

 

Dla kogo przeznaczona jest konferencja?

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów: logopedów, neurologopedów, pedagogów, psychologów, specjalistów wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, nauczycieli, psychoterapeutów, fizjoterapeutów oraz dla rodziców.

Prowadząca:

Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk jest zatrudniona w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Jest autorką blisko trzystu publikacji naukowych, w tym standardów postępowania logopedycznego w przypadku afazji, pragnozji, alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji, zespołu zamknięcia, zespołu psychoorganicznego czołowego, schorzeń neurodegeneracyjnych i zespołu Aspergera. W Uniwersyteckiej Pracowni Logopedycznej konsultuje i prowadzi terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy PAN, była członkiem grupy ekspertów tworzących program specjalizacji w zakresie neurologopedii, członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym z neurologopedii, pełniła też obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia, a obecnie działa w pracach zespołu ds. akredytacji jednostek prowadzących specjalizację w neurologopedii. Przez trzy kadencje sprawowała funkcję Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a od roku 2017 jest Przewodniczącą Towarzystwa i Redaktorem Naczelnym „Logopedii” i Biuletynu Logopedycznego”. Należy do komitetów redakcyjnych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, działa w Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej Komisji Nauk Medycznych Lubelskiego Oddziału PAN, jest  członkiem Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Patronackiej Fundacji 21. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego została oznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2007), za książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST” (Wydawnictwo UMCS, 2012), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe, otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP (2014), a za pracę dydaktyczną – Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016).

Program:

  1. Całościowe zaburzenia rozwojowe w świetle najnowszych badań
  2. Wczesne objawy autyzmu w sferze psychomotorycznego rozwoju dziecka – rozpoznawanie ryzyka autyzmu
  3. Spektrum zaburzeń autystycznych – objawy w sferze wegetatywnej, motorycznej, sensorycznej, emocjonalno-społecznej, językowo-komunikacyjnej i poznawczej; typologia zaburzeń autystycznych
  4. Ocena dziecka z zaburzeniami rozwoju na potrzeby diagnozy logopedycznej, techniki i narzędzia diagnostyczne
  5. Różnicowanie spektrum zaburzeń autystycznych względem innych zaburzeń rozwojowych
  6. Opisy przypadków (zespół Retta, zespół Aspergera, zaburzenie dezintegracyjne – zespół Hellera, autyzm atypowy, sprzężone zaburzenia mowy w autyzmie)
  7. Cele i metody terapii logopedycznej w przypadku dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – kryteria wyboru
  8. Dyrektywne i niedyrektywne metody terapii zaburzeń autystycznych – możliwości i ograniczenia
  9. Miejsce terapii logopedycznej dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w systemie wielospecjalistycznych oddziaływań, zasady współpracy logopedy z rodziną dziecka autystycznego
  10. Potrzeby i możliwości terapeutyczno-edukacyjne dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych

Forma: wykłady, warsztaty, prezentacje video

 

 

 

 

Miejsce AFALOG Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A
Kontakt e-mail: szkolenia@afalog.pl, tel. 606 694 219
Miejsce szkolenia położone jest przy jednej z głównych ulic Bydgoszczy ok. 1,5 km
od ścisłego centrum miasta. W pobliżu budynku zlokalizowany jest przystanek autobusowy. Zaledwie spacer dzieli obiekt od przystanku tramwajowego i dworca PKS. Bezpłatny parking znajduję się przy budynku, a w odległości 50 m na przeciwko Komendy Wojewódzkiej Policji duży bezpłatny parking miejski. Kilkanaście metrów od bazy szkoleniowej usytuowane
są obiekty handlowe: E.Leclerc, Biedronka oraz Bar Kaprys, Pizzernia Toscania i cukiernia.

Najbliższa baza noclegowa
• MEGA Hostel i Apartamenty - 200 m
• Hostel Mega 2 - 200 m
• Hotel Chopin Bydgoszcz - 500 m

Atrakcyjne miejsca w okolicy
• Wyspa Młyńska
• Stary Rynek
• Teatr Polski
• Filharmonia Pomorska
• Stadion Polonii
• Park Kochanowskiego