SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania
DIAGNOZA KOMLOGO

BLACK WEEK

Kalendarz wydarzeń

Dyzartria wyzwaniem logopedy - terapeuty  
Sobota, 3.10.2020, 09:00 - 17:00
Odsłon : 166  

 

 Temat:

Dyzartria wyzwaniem logopedy - terapeuty

Prowadzący:

mgr Magdalena Mazur

Forma:

szkolenie

Termin:

03.10.2020

Godziny zajęć:

9:00-17:00

Miejsce :

Katowice-Piotrowice

Cena:

490zł

Organizator:

EgoSelect – Akademia Terapeuty

www.egoselect.pl

szkolenia@egoselect.pl

501 460 069

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

ADRESACI: pedagodzy, nauczyciele specjalni, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący z dziećmi

Prowadzący:

mgr Magdalena Mazur

 

Surdologopeda, neurologopedia, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia, providerer – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego, entuzjastka wykorzystania regulatorów funkcji MFS w terapii logopedycznej oraz zagorzała fanka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, jedenz redaktorów bloga "Logopedia Damsko- męska", dyrektor Centrum Neuroterapiii Neurorehabilitacj NSL w Gorzowie Wielkopolskim.

PROGRAM:

Szkolenie wspierane własnym materiałem filmowym i dydaktycznym.

 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
 2. Dyzartria, anartria – etiologia i patogeneza zaburzeń.
 3. Mowa w aspekcie zmian dyzartrycznych.
 4. Zespoły i jednostki chorobowe, którym mogą towarzyszyć zaburzenia dyzartryczne.
 5. Diagnoza dyzartrii a inne zmiany w mowie (dyzartria a afazja, anartria, apraksja języka, jąkanie, demencja).
 6. Mózgowe porażenie dziecięce – ujęcie funkcjonalne. Diagnozowanie dyzartrii w MPD.
 7. Metody diagnozy dyzartrii. Kliniczna ocena oddychania, fonacji, artykulacji i prozodii w wypowiedziach osób z różnymi typami dyzartrii.
 8. Różnice między zaburzeniami dyzartrycznymi u dzieci i u dorosłych – skala dyzartrii dla dzieci i dla dorosłych.
 9. Dysfagia w dyzartrii: jak przebiega połykanie; zaburzenia połykania; badanie połykania; terapia dysfagii.
 10. Kompleksowa terapia pacjenta dyzartrycznego – nowoczesne podejście
 • Ett – Hno Elastic Therapeutic taping In Hed, Neck and Orofacjal Disorders – kinesiotaping logopedyczny,
 • regulatory funkcji MFS,
 • terapia miofunkcjonalna,

 

 1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 2. Ustalanie celów terapii logopedycznej dyzartrii oraz wyznaczanie strategii postępowania terapeutycznego.
 3. Układanie pacjenta z hipertonią i hipotonią mięśniową w pozycji siedzącej i leżącej do ćwiczeń logopedycznych, oddechowych oraz do karmienia i pojenia – zapewnienie warunków do prawidłowej koordynacji mięśni fonacyjno – oddechowych i wspieranie prawidłowej pracy mięśni kompleksu oro – facjalnego.
Miejsce Katowice-Piotrowice
Kontakt e-mail: szkolenia@egoselect.pl, tel.: 501 460 069