Kalendarz wydarzeń

Akademia Młodego Logopedy  
Od Poniedziałek, 27.07.2020 -  08:00
Do Sobota, 1.08.2020 - 16:00
Odsłon : 135  

 

Temat:

Akademia Młodego Logopedy

Prowadzący:

mgr Sylwia Zasada - trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie.

mgr Anna German

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

27 lipca - 1 sierpnia br.

Godziny zajęć:

dokładny rozkład zajęć znajduje się na stronie www.instytutlogopedyczny.pl

Miejsce :

Białystok

Cena:

bezpłatnie

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Zapisy oraz informacje szczegółowe: https://bit.ly/382FZBy

Grupa docelowa: logopedzi ze stażem do 5 lat

Wymiar zajęć: 70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe).

Data: 27 lipca - 1 sierpnia br.

Lokalizacja: Białystok (dokładna lokalizacja zostanie podana później)

Szkolenia w ramach projektu*:

1) „Terapia logopedyczna ucznia z sygmatyzmem”
2) „Terapia logopedyczna ucznia z rotacyzmem”
3) „Terapia logopedyczna ucznia z mową bezdźwięczną”
4) „Diagnoza i terapia logopedyczna ucznia z wadą słuchu”
5) „Elementy Integracji Sensorycznej (SI) w pracy logopedy”
6) „Komunikacja językowa dziecka z autyzmem – diagnoza i terapia logopedyczna”
7) „Logorytmika w pracy nauczyciela-logopedy”
8) „Dziecko dyslektyczne u logopedy.”
9) „Opóźniony Rozwój Mowy – szkolenie warsztatowe”
10) Terapia ręki w pracy logopedy

Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

* Organizator zastrzega możliwość drobnej modyfikacji szkoleń, ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.

Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2365) w formie elektronicznej.

Wymagania wstępne (konieczne):

➡ dokonanie rezerwacji elektronicznej,
 wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).**

**UWAGA: Dana placówka może wziąć udział w projekcie tylko raz. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji placówki pod kątem możliwości uczestnictwa w projekcie.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

 Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Regulamin projektu oraz informacje szczegółowe znajdują się tutaj:

https://cognitus.pl/projekty/aktualne-projekty/proces-wspomagania-kompetencji-kluczowych/?doing_wp_cron=1592825748.8356719017028808593750&fbclid=IwAR2WpiEMFjYFRfxwrTML8hETpsFGszFQnil6w-KIaPglbWZwXfJ7PDLrdes

 

Miejsce Białystok
Kontakt e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel. 505 255 435
wydarzenie bezpłatne!