Kalendarz wydarzeń

Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy  
Niedziela, 5.07.2020, 12:15 - 16:15
Odsłon : 65  

 

Temat

Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy

Prowadzący:

mgr Sylwia Zasada - trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

5 lipca 2020 r.

Godziny zajęć:

12:15-16:15 (5h dydaktycznych)

Miejsce :

Rzeszów

Cena:

180 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Początkujący logopedzi, studenci logopedii, logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę

Cel szkolenia:

Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy mowy bezdźwięcznej oraz nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem z mową bezdźwięczną.

Zakres treści: 

  1. Przyczyny mowy bezdźwięcznej:
  • Kłopoty z oddychaniem;
  • Zaburzenia słuchu fonematycznego
  1. Istota mowy bezdźwięcznej – zniekształcenie fonologicznej korelacji dźwięczności.
  2. Metodyka postępowania w przypadku mowy bezdźwięcznej:
  • LaxVox - wytworzenie ciśnienia powietrza w części podgłośniowej umożliwiające zwarcie fonacyjne głośni przy jak najmniejszym wysiłku mięśni głosowych (ćwiczenia);
  • Ćwiczenia słuchu fonematycznego.

       4. Ćwiczenia w terapii mowy bezdźwięcznej - propozycje autorskich scenariuszy zajęć.

  • Autorskie schematy zajęć na poszczególnych etapach terapii zgodnie z zaprezentowaną metodyką postępowania.
  1. Przykładowe pomoce do terapii mowy bezdźwięcznej (przedmioty użytku codziennego na służbie terapii logopedycznej).

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Jego celem jest sukcesywne ćwiczenie zdobywanej wiedzy.

Formularz zgłoszeniowy: https://instytutlogopedyczny.pl/rzeszow/333-mowa-bezdzwieczna-abc-poczatkujacego-logopedy.html

Miejsce Rzeszów
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435
Na szkolenie można uzyskać do 80% dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych.