Kalendarz wydarzeń

ASD - Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem  
Sobota, 4.07.2020, 09:00 - 16:00
Odsłon : 31  

 

Temat:

Szkolenie:  ASD - Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem

Prowadzący:

Joanna Wójtowicz - Pałasz

Forma:

Szkolenie

Termin:

04.07.2020

Godziny zajęć:

09.00-16.00

Miejsce :

On-line

Cena:

370 zł

Organizator:

Pareo - Terapia Małego Dziecka z ASD

https://tiny.pl/7r3xt

790 601 061

Dla kogo przeznaczona jest konferencja?

Logopedzi, neurologopedzi, psycholodzy i pedagodzy pracujący z małymi dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Prowadząca:

mgr Joanna Wójtowicz-Pałasz– logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog. Specjalizuje się w terapii małych dzieci z zaburzeniami komunikacji i rozwoju języka, diagnosta dzieci z ASD. Pasjonatka pracy Małym Dzieckiem z trudnościami w komunikacji z wykorzystaniem zabawy. Wieloletni wykładowca akademicki (UM Wrocław, UP w Krakowie, WSB w Dąbrowie, Akademii Ignatianum , APS w Warszawie) Współinicjatorka ogólnopolskiej akcji logopedów „272 – Dwa słowa na dwa lata to o dwieście słów za mało”. Bierze czynny udział jako prelegentka w konferencjach dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dzieli się wiedzą podczas szkoleń dla specjalistów, studentów, a także rodziców.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat dostępnych narzędzi do oceny komunikacji i języka małego dziecka z ASD oraz doskonalenie umiejętności planowania spotkań terapeutycznych z dzieckiem z ASD z wykorzystaniem technik wspierających nawiązywanie relacji oraz rozwój uwagi.

 

Program szkolenia:

 

Ocena umiejętności komunikacyjnych i językowych - dostępne narzędzia,

- uczestnik będzie umiał ocenić możliwości komunikacyjne małego dziecka z ASD,

- zapozna się z dostępnymi narzędziami do oceny komunikacji i języka,

- zapozna się z autorskim narzędziem do oceny komunikacji i języka u małego dziecka

- Pierwsze spotkania terapeutyczne - planowanie, przebieg,

- uczestnik będzie potrafił przeprowadzić pierwsze spotkania z wykorzystaniem technik wspierających nawiązywanie relacji

- pozna proste i podstawowe zabawy do wykorzystania podczas pierwszych spotkań terapeutycznych,

- będzie potrafił zaplanować kilka kolejnych spotkań terapeutycznych

- zapozna się z technikami wspierającymi rozwój uwagi

 

Współpraca z Rodzinami - dobór metod pracy, zalecenia,

- uczestnik zapozna się z podstawowymi założeniami dotyczącymi prawidłowego wyboru metody terapeutycznej do potrzeb dziecka i jego Rodziny,

- zapozna się z różnymi zaleceniami i ćwiczeniami wykorzystywanymi do pracy w domu

 

Nagrania zajęć terapeutycznych.

     - uczestnik zapozna się z nagraniami zajęć terapeutycznych na różnym poziomie funkcjonowania dzieci z ASD.

 

Termin: 4 lipca 2020, godz. 9.00- 16.00

Koszt: 370 zł

Liczba miejsc: 15 osób.

Zaświadczenia zostaną wysłane pocztą polską.

Zgłoszenia na adres pareologoped@gmail.com

 

 

Miejsce on-line
Kontakt e-mail: pareologoped@gmail.com, tel.: 790 601 061
Więcej informacji: https://tiny.pl/7r3xt oraz https://tiny.pl/7r3m7