Kalendarz wydarzeń

Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy  
Sobota, 6.06.2020, 13:30 - 17:30
Odsłon : 9  

 

Temat

Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy

Prowadzący:

mgr Sylwia Zasada - trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

6 czerwca 2020 r.

Godziny zajęć:

13:30-17:30 (5h dydaktycznych)

Miejsce :

Białystok

Cena:

180 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

 
Dla kogo przeznaczony jest kurs?
Początkujący logopedzi, studenci logopedii, logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę

Cel szkolenia:
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głosek dentalizowanych,
Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoski detalizowane.

Program szkolenia:
    1.    Rodzaje zaburzeń głosek dentalizowanych.
    2.    Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek szeregu:
        - szumiącego (sz, ż, cz, dż),
        - ciszącego (ś, ź, ć, dź),
        - syczącego (s, z, c, dz).
    3.    Propozycje autorskich scenariuszy zajęć.
    4.    Przykładowe pomoce do terapii zaburzeń głosek dentalizowanych.
 
Link do zapisu na szkolenie:

 

Miejsce Białystok
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435
Na szkolenie można uzyskać do 80% dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych.