Kalendarz wydarzeń

AAC - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących  
Od Sobota, 23.05.2020 -  09:00
Do Niedziela, 24.05.2020 - 18:00
Odsłon : 18  

 

 

Temat:

AAC - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących

Prowadzący:

mgr Alina Smyczek

Forma:

szkolenie

Termin:

23-24.05 .2020

Godziny zajęć:

9:00-18:00

Miejsce :

Katowice-Piotrowice

Cena:

690zł

Organizator:

EgoSelect – Akademia Terapeuty

www.egoselect.pl

szkolenia@egoselect.pl

501 460 069

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

ADRESACI: pedagodzy, nauczyciele specjalni, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący  z osobami niemówiącymi.

Prowadzący:

mgr Alina Smyczek – ukończyła studia pedagogiczne na UJ w Krakowie, jest

dyplomowanym logopedą, a także nauczycielem dyplomowanym. Pracuje z dziećmi

z wieloraką niepełnosprawnością z poważnymi zaburzeniami komunikacji w Zespole

Szkół Nr 11 w Krakowie (obecnie w grupach przedszkolnych i szkolnych z dziećmi

z zaburzeniami funkcji OUN) oraz w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Autorka licznych publikacji a także wystąpień na konferencjach również poza

granicami kraju. Alina Smyczek jest beneficjentką stypendium Międzynarodowego

Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej (ISAAC) Teacher in Residence

Program, odbyła półroczny staż w szkole dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji

w Kalifornii. Jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia „Mówić bez słów”,

prezesem Zarządu III i IV kadencji, jest także członkiem komisji eksperckich MEN

  1. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Projektuje i prowadzi zajęcia dla studentów w Krakowie, Łodzi i Warszawie a także

wiele szkoleń dla nauczycieli w całym kraju.

 

Szkolenie bazuje na przykładach zaczerpniętych z terapii dzieci na poziomie wczesnego wspomagania rozwoju, w wieku przedszkolnym i szkolnym, jednak prezentowane zasady i metodyka dają się wykorzystać także ze starszymi pacjentami. Szkolenie wprowadza w zagadnienia AAC, dostarcza podstawowych informacji teoretycznych, porządkuje wiedzę uczestników, ale przede wszystkim koncentruje się na umiejętnościach praktycznych.

 

NA SZKOLENIU UCZESTNIK MOŻE SIĘ NAUCZYĆ:

 

 oceniać dojrzałość osoby do komunikacji symbolicznej,

 oceniać zasadność zastosowania AAC,

 planować pracę terapeutyczną na poziomie przedsymbolicznym i symbolicznym,

 dobierać odpowiednio słownictwo na pierwszych etapach terapii,

 wprowadzać znaki manualne i graficzne,

 dobierać i stosować strategie komunikacji,

projektować proste pomoce: tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe,

stosować różne techniki nauczania komunikacji z użyciem znaków.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 

Wprowadzenie do AAC: filozofia, użytkownicy, indywidualny system komunikacji. Rodzaje znaków.

Rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka;

Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka cz. I

Wspomaganie umiejętności komunikowania się na poziomie przedsymbolicznym. Planowanie pracy.

Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka cz. II. Planowanie pracy.

Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej. cz. I – budowanie środowiska językowego. Techniki dostępu i strategie komunikacji.

Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. II – wprowadzanie znaków i kształtowanie pojęć.

Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. III -  pomoce do porozumiewania się. Dobór słownictwa. Rozszerzanie kompetencji komunikacyjnych i językowych.

Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. IV -  Osobiste pomoce do porozumiewania się. Słownictwo rdzeniowe i dalsze (szczegółowe).

Uczestnik będzie miał okazję zobaczyć dziesiątki gotowych pomocy do porozumiewania się, a także fragmenty filmowe ukazujące dzieci uczące się AAC na różnych etapach umiejętności i pracę terapeutyczną.

Miejsce Katowice-Piotrowice
Kontakt e-mail: szkolenia@egoselect.pl, tel.: 501 460 069