Kalendarz wydarzeń

PROGESTY – autorska Metoda Prostych Gestów wspomagająca terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy  
Niedziela, 24.05.2020, 09:00 - 13:00
Odsłon : 53  

 

Temat:

 

PROGESTY – autorska Metoda Prostych Gestów wspomagająca terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

Prowadzący:

dr Daria Jodzis

Forma:

Warsztat

Termin:

24.05.2020

Liczba godzin

 9.00-13.00 (5 godz. dydaktycznych)

Miejsce:

Gdańsk, Gabinety terapeutyczne Beata Rzewnicka, ul. Milskiego 1

Cena:

300,00 zł

Organizator:

Gabinety Terapeutyczne Beata Rzewnicka, ul. Milskiego 1/ 10c , 80-809 Gdańsk, tel. 502 133 541

Rejestracja:

e-mail: gabinetyrzewnicka@gmail.com,  tel. 502 133 541

 Prowadzący:

Dr Daria Jodzis - neurologopeda, dyplomowany specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, certyfikowany międzynarodowy terapeuta Koncepcji C.R. Moralesa oraz certyfikowany terapeuta SI, autorka technik wspomagania rozwoju mowy: Proste Gesty – PROGESTY. Przede wszystkim praktyk. Od 1999 roku prowadzi terapię w ośrodkach rehabilitacji, w ramach placówek służby zdrowia. Obecnie współpracuje z najlepszymi specjalistami z zakresu terapii i rehabilitacji w Zielonej Górze. Wykładowca akademicki. Zainteresowania zawodowe: wczesna interwencja, terapia neurologopedyczna i stymulacja sensoryczna niemowląt z tzw. grupy ryzyka oraz dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym z obciążeniami rozwojowymi.

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Osoby pracujące z dziećmi z opóźnieniami rozwojowymi – w tym opóźnieniami rozwoju mowy: logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rodzice, nauczyciele

Tematyka:

Progesty to gesty dłoni umożliwiające wizualne przedstawienie fonemów spółgłoskowych języka polskiego. Każdy z gestów w sposób naturalny oddaje charakter fonemu – odnosi się do wybranych cech dystynktywnych. Terapia Metodą Progestów wspomaga rozwijanie mowy dziecka na poziomie artykulacyjnym i słuchowym. Progesty były tworzone, weryfikowane i modyfikowane na przestrzeni dwudziestu lat pracy z dziećmi o różnych trudnościach rozwojowych. Ich obecna forma jest z sukcesami stosowana w terapii przez autorkę oraz grono przeszkolonych specjalistów. Progesty bardzo chętnie i łatwo są przyswajane także przez rodziców dzieci objętych terapią.

Progesty

 • to niezmiernie proste i skuteczne narzędzie w rozwijaniu sprawności artykulacyjnej i fonologicznej
 • prowokują do spontanicznych zachowań werbalnych bez inwazji w przestrzeń osobistą dziecka
 • wspomagają interakcję pomiędzy dzieckiem i terapeutą
 • włączają rodziców do procesu terapii
 • to ruch, a więc doskonała forma uczenia się

Program szkolenia:

 1. Krótka historia Progestów
 2. Charakterystyka metody
 3. Elementy fonetyki „dla każdego” - prezentacja dostosowana do słuchaczy niezwiązanych zawodowo z fonetyką
 4. Wskazówki i uwagi techniczne dotyczące posługiwania się Progestami
 5. Użycie Progestów w sylabach, słowach, zdaniach, opowiadaniach.
 6. Gry i zabawy z wykorzystaniem Progestów.

#PROGESTY

Miejsce Gdańsk
Kontakt e-mail: gabinetyrzewnicka@gmail.com, tel. 502 133 541