Kalendarz wydarzeń

Fizjologiczne i anatomiczne podstawy rozwoju mowy  
Niedziela, 24.05.2020, 09:30 - 17:00
Odsłon : 43  

 

Temat:

Fizjologiczne i anatomiczne podstawy rozwoju mowy

Prowadzący:

Mira Rządzka – doktor nauk o zdrowiu,  neurologopeda, specjalizuje się we wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, w zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy zaburzeniami genetycznymi. Wieloletni wykładowca akademicki (UM Wrocław, UAM Poznań, UZ Zielona Góra, APS Warszawa). Autorka licznych specjalistycznych publikacji dla logopedów, recenzentka wielu pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych. Współautorka książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci” (Skorek E., Rządzka M.), „Odruchy oralne u noworodków i niemowląt” (2019) Współzałożycielka  Polskiego Związku Logopedów. Dla portalu www.logopeda.org.pl  prowadziła przez 9 lat Konsultacyjną Poradnię Internetową. Inicjatorka  akcji społecznej logopedów „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych” (DBDL). Stale współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i portalami wspierającymi rodziców dzieci z zaburzeniami mowy. Organizatorka turnusów neurologopedycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

Czas trwania:

24 maja 2020 r. 

Godziny zajęć:

9:30 – 17:00 (10 h dydaktycznych)

Miejsce:

Szkolenie online

Cena:

 

370 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Cele szkolenia:

Budowanie kompetencji logopedów i fizjoterapeutów w zakresie przygotowania pacjenta do oddychania, połykania, artykulacji.

Program szkolenia:

Anatomia układu oralnego jako punkt wyjścia do diagnozy i terapii logopedycznej:
- budowa układu mięśniowego
- funkcje wędzideł jamy ustnej
- ankyloglossia – metody dg., procedury postępowania, mioterapia
Pojęcia procesów fizjologicznych: oddychania i połykania
Oddychanie:
- rozwój w ontogenezie: warunki okresu prenatalnego i okołoporodowego
- pozycja spoczynkowa układu oralnego, proste testy badania, obserwacja, pytania dla rodziców
- rola normatywnego oddechu dla rozwoju układu oralnego
- oddech mowny a fizjologiczny
Dysfunkcja oddychania
- konsekwencje dysfunkcji oddychania ( zgryzowe, pokarmowe, artykulacyjne)
- mioterapia jako wsparcie prawidłowego oddychania
Fizjologia połykania
- przygotowanie układu oralnego do poboru pokarmu w okresie prenatalnym (rozwój PNR-ów)
- diagnostyka PNRów oralnych jako baza do połykania
- dojrzewanie odruchów oralnych i funkcji pokarmowych (nagryzanie, odgryzanie, gryzienie, żucie, umiejętność picia)
Patologie w obrębie rozwoju oralnych funkcji fizjologicznych
- patologie ustnej fazy połykania i ich wpływ na warunki zgryzowe i artykulacyjne
-patologie spoczynkowe
Mioterapia zaburzonych funkcji oralnych: ćwiczenia czynne i bierne, system MFS, inne.

Grupa docelowa: logopedzi, pedagodzy, fizjoterapeuci 

Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/2QZfQMR

Miejsce Szkolenie online
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435