Kalendarz wydarzeń

Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej  
Sobota, 23.05.2020, 09:00 - 15:30
Odsłon : 30  

 

Temat:

Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej

Prowadzący:

mgr Agnieszka Dziedzic - pedagog specjalny, logopeda-audiolog. Odbyła 6-cio miesięczny staż naukowo-dydaktyczny w Poliklinice SUVAG, w której powstała metoda werbo-tonalna. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji z wykorzystaniem elemetów metody werbo-tonalnej.

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

23 maja 2020 r.

Godziny zajęć:

sobota 9:00-15:30 (8h dydaktycznych)

Miejsce :

Lublin

Cena:

390 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 502 642 535 lub 505 255 435

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat metod i strategii w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi, audiolodzy, surdologopedzi

Program szkolenia:

1. Rozwój funkcji słuchowych. Deprywacja słuchowa.
2. Niedosłuch – aspekt medyczny, logopedyczny i pedagogiczny.
3. Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.
4. Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.
5. Uszkodzenia narządu słuchu
6. Wywiad surdologopedyczny.
7. Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna.
8. Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.
9. Wychowanie słuchowe czy wychowanie słuchowo-językowe? Trening słuchowy.
10. Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu.
11. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
12. Naturalne języki migowe a system językowo-migowy.
13. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Założenia teoretyczne metody.
14. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności Komunikacyjnych (KSUK).
15. CAPD – charakterystyka zaburzenia, diagnostyka i przedstawienie wybranych metod terapii.
16. Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.
17. Dyskusja.

Formularz zgłoszeniowy: https://instytutlogopedyczny.pl/lublin/369-uszkodzenia-narzadu-sluchu-programowanie-terapii-logopedycznej.html

Miejsce Lublin
Kontakt e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel. 502 642 535 lub 505 255 435