Kalendarz wydarzeń

Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy  
Od Sobota, 19.09.2020 -  10:00
Do Niedziela, 20.09.2020 - 14:00
Odsłon : 42  

 

Temat:

Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy

Prowadzący:

mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży - neurologopeda kliniczny - praktyk, wykładowca akademicki, konsultant na oddziale Neonatologicznym w zakresie wspierania funkcji pokarmowych u dzieci urodzonych przedwcześnie, współzałożyciel Ośrodka wspierania w rozwoju wcześniaków i dzieci z deficytami rozwojowymi, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 'ąę' w Płocku.

Forma:

szkolenie

Czas trwania:

19-20.09. 2020 r.

Godziny zajęć:

sobota 10:00-17:00, niedziela 9:00-14:00

Miejsce:

Lublin

Cena:

I pula: w dniach: 29.01-28.02: 490 zł
(przedsprzedaż* uwaga: czas może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc)
II pula:
w dniach: 01.03-30.06: 540 zł
(przedsprzedaż* uwaga: w przypadku szybkiej wyprzedaży miejsc zastrzegamy sobie prawo nie uruchomienia puli II)
III pula:
w dniach 01.07-19.09: 590 zł
(cena standardowa* uwaga: w przypadku szybkiej wyprzedaży miejsc zastrzegamy sobie prawo nie uruchomienia puli III)

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji na stronie www.instytutlogopedyczny.pl w czasie trwania promocji oraz uiszczenie zaliczki w wymaganym terminie (3 dni od momentu zapisu).

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

logopedzi, neurologopedzi, specjaliści wczesnej interwencji, pielęgniarki, położne, doradcy laktacyjni

Cel szkolenia:

  1. Kształcenie umiejętności prawidłowej diagnozy czynników ryzyka z obszaru sensomotoryki, karmienia i mowy u małych dzieci.
  2. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę niezbędną do oceny gotowości dziecka do realizacji kamieni milowych z obszaru funkcji karmienia.
  3. Zapoznanie z technikami terapeutycznymi stosowanymi w zakresie wspierania funkcji: ssania, gryzienia i żucia u dzieci od 0 do 2 roku życia.
  4. Prezentacja szczegółowych zaleceń logopedycznych dla rodziców na bazie autorskiego Poradnika dla rodziców dzieci z grupy ryzyka.

Program szkolenia:

1. Zależność pomiędzy rozwojem fizycznym dziecka a rozwojem funkcji prymarnych i rozwojem mowy w pierwszych latach życia.
2. Przyczyny nieprawidłowości w zakresie rozwoju funkcji prelingwalnych i ich klasyfikacja.
3. Wpływ sposobu karmienia na rozwój mowy dziecka w pierwszym roku życia.
4. Ocena gotowości do realizacji kamieni milowych z obszaru funkcji karmienia.
5. Karmienie piersią a karmienie butelką - fakty i mity.
6.Diagnoza dziecka z grupy ryzyka z nieprawidłowościami w obszarze karmienia, sensomotoryki i komunikacji.
7. Techniki terapeutyczne stosowane w zakresie wspierania funkcji ssania, gryzienia i żucia w wieku 0-2 r.ż.
8. Analiza i prezentacja szczegółowych zaleceń dla rodziców (autorski Poradnik dla rodziców dzieci z grupy ryzyka "Rodzicielskie niepokoje")
9.Prezentacja materiałów filmowych. Studium przypadku - ćwiczenia

Formularz zgłoszeniowy: https://instytutlogopedyczny.pl/lublin/338-wspieranie-funkcji-prelingwalnych-w-praktyce-logopedy.html

Miejsce Lublin
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435