Kalendarz wydarzeń

FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna. Diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową  
Niedziela, 10.05.2020, 09:00 - 17:00
Odsłon : 130  

 

 

Temat:

  FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna. Diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową

 

 

Prowadzący:

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Forma:

szkolenie

Termin:

 10.05.2020 r. [niedziela]

Godziny zajęć:

 9.00-17.00, 8h dydaktycznych

Miejsce:

Kraków

Cena:

450 zł

Organizator:

Gabinet Logopedyczny „Kłębuszek”

www.klebuszek.com.pl

e-mail: gabinet.klebuszek@gmail.com

505-107-257

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

               - logopedzi

   

Prof. UŚ, dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Pracownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego, a także czynny logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Zajmuje się patofonetyką, metodyką diagnozy i terapii dyslalii, jak również mową osób bilingwalnych. Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowisko logopedów, językoznawców i lekarzy – w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce. Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, a także w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii. Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej – zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.

 

 

 

Program:

  1.   Rozwój czynności prymarnych w ontogenezie.
  2. Transformacja połykania. O problemach nierozstrzygniętych.
  3. Prototypy biomechaniczne a artykulacja.
  4. Diagnoza oddychania i połykania w aspekcie pracy języka w fazie ustnej z perspektywy logopedyczno-ortodontycznej oraz laryngologicznej. Analiza objawów i ich przyczyn.

Ćwiczenia praktyczne.

  1. Programowanie logopedycznej terapii w przypadku zaburzeń połykania i oddychania na tle innych czynności zespołu orofacjalnego, w tym artykulacji.
  2. Rewizja logopedycznych ćwiczeń tzw. pionizacji języka. Proste i złożone ćwiczenia warg i języka.
  3. Etapy ćwiczeń, rodzaje ćwiczeń,  nauka oddychania i połykania.

Ćwiczenia praktyczne.

  1. Ćwiczenia oddychania i połykania a nauka artykulacji w kontekście ćwiczeń pozycji Inter-Speech.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

 

 Uwaga: Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko.

 

 Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

  Zapisy na stronie www.klebuszek.com.pl w zakładce szkolenia.

 

 

Miejsce Kraków
Kontakt e-mail: gabinet.klebuszek@gmail.com, tel.: 505-107-257