Kalendarz wydarzeń

Diagnoza i terapia dzieci z ORM  
Od Sobota, 25.04.2020 -  10:00
Do Niedziela, 26.04.2020 - 14:00
Odsłon : 79  

 

Temat:

Diagnoza i terapia dzieci z ORM

Prowadzący:

mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży - neurologopeda kliniczny - praktyk, wykładowca akademicki, konsultant na oddziale Neonatologicznym w zakresie wspierania funkcji pokarmowych u dzieci urodzonych przedwcześnie, współzałożyciel Ośrodka wspierania w rozwoju wcześniaków i dzieci z deficytami rozwojowymi, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 'ąę' w Płocku.

Forma:

szkolenie

Czas trwania:

25-26 kwietnia 2020 r.

Godziny zajęć:

sobota 10:00-17:00, niedziela 9:00-14:00

Miejsce:

Kraków

Cena:

570 zł 

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

logopedzi, neurologopedzi, specjaliści wczesnej interwencji, nauczyciele wychowania przedszkolnego

Cel szkolenia:

  1. Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
  2. Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji.
  3. Przedstawienie procedur terapeutycznych w pracy z dziećmi z ORM, zapoznanie uczestników z autorskim programem terapeutycznym.

Program szkolenia:

  1. Analiza przyczyn ORM ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji prymarnych.
  2. Szczegółowy opis objawów opóźnień w rozwoju komunikacji u dzieci 3-5 letnich z uwzględnieniem objawów niejęzykowych (analiza materiałów video)
  3.  Diagnoza dziecka z zaburzeniami komunikacji werbalnej z otoczeniem (na bazie autorskich procedur diagnostycznych: szczegółowy zakres obserwacji zachowań werbalnych i niewerbalnych, schemat prowadzenia wywiadu klinicznego, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji).
  4.  Techniki terapeutyczne w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej - konstruowanie działań naprawczych.
  5. Wskazówki do skutecznej pracy z rodzicami dzieci z ORM.

Formularz zgłoszeniowy: https://instytutlogopedyczny.pl/krakow/336-diagnoza-i-terapia-dzieci-z-orm.html

Miejsce Kraków
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435