Kalendarz wydarzeń

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia  
Od Sobota, 4.04.2020 -  09:00
Do Niedziela, 5.04.2020 - 15:30
Odsłon : 186  

 

 

Temat:

  Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

 

Prowadzący:

  Ewa Grzelak

Forma:

Szkolenie, 16h dydaktycznych

Termin:

04-05 kwietnia 2020 rok

Godziny zajęć:

09.00-16.30[sobota]  

09.00-15.30 [niedziela]  

Miejsce:

Kraków

Cena:

  630 zł

Organizator:

Gabinet Logopedyczny „Kłębuszek”

www.klebuszek.com.pl

e-mail: gabinet.klebuszek@gmail.com

505-107-257

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z osobami z dziecięcą apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną i rozwojową itp. W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji

   

 

Ewa Grzelak

logopeda, anglistka, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, szkoleniowiec MÓWika. Mama dziesięcioletniego Huberta, chłopca z autyzmem i apraksją mowy, użytkownika AAC. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedyczne bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną z praktycznym wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów.

 

Program:

Dzień 1.

 1. Dziecięca apraksja mowy (Childhood Apraxia of Speech) - cechy charakterystyczne i kryteria diagnostyczne
 2. Dziecięca apraksja mowy a apraksja oralna i dyspraksja
 3. Dziecięca apraksja mowy u osób z autyzmem
 4. Zasady prowadzenia terapii apraksji, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia
 5. Zasady doboru słownictwa w terapii - wzorce sylabowe i funkcjonalny dobór słownictwa
 6. Zasady planowania terapii mowy artykułowanej u osób stosujących AAC

                        7.Terapia wg zasad motorycznego uczenia artykulacji w oparciu o zabawę i zabawki

Dzień 2.

 1. Przegląd głosek polskich w ujęciu motorycznym
 2. Typy podpowiedzi: gesty artykulacyjne, gesty ruchowo-dotykowe, uczenie na łańcuchu od przodu/od końca itp.
 3. Zasady stosowania i wycofywania podpowiedzi w oparciu o model DTTC ( Dynamic Temporal and Tactile Cueing)
 4. Stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych
 5. Praktyczne strategie i pomoce terapeutyczne wspierające terapię wg zasad motorycznego uczenia się
 6. Zasady współpracy z rodziną osoby objętej terapia wg zasad motorycznego uczenia się

 

 

 

 Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 Zapisy na stronie www.klebuszek.com.pl w zakładce szkolenia.

Miejsce Kraków
Kontakt e-mail: gabinet.klebuszek@gmail.com, tel.: 505-107-257