Kalendarz wydarzeń

Zaburzenia percepcji słuchowej a rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności czytania i pisania  
Piątek, 27.03.2020, 09:00 - 14:00
Odsłon : 81  

WIEDZY TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ

pt.

Zaburzenia percepcji słuchowej a rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności czytania i pisania

 
 

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Tarnowa, Starosta Powiatu Tarnowskiego

  PATRONAT MERYTORYCZNY

Polski Związek Logopedów Oddział Małopolski

PATRONAT MEDIALNY

Radio RDN Małopolska, Tarnowska TV

 

Zapraszamy

 logopedów, pedagogów, nauczycieli, studentów i wszystkich zainteresowanych do udziału w specjalistycznej konferencji, która odbędzie  się

27 marca 2020 r.
Celem konferencji  jest  dzielenie się praktyczną wiedzą z zakresu zaburzeń percepcji słuchowej (objawy, postępowanie diagnostyczne,  planowanie pracy terapeutycznej).

Program Konferencji

08.30-09.00    – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09.00-09.10    – OTWARCIE KONFERENCJI

09.10-09.30    – Istota badań audiologicznych w diagnostyce zaburzeń funkcji słuchowych – lek. med. Mirella Żarnowska, otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra, Tarnów

po wykładzie pytania do prelegenta

09.35-10.35    – Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD jako nowy wątek diagnostyczno-terapeutyczny – mgr Aleksandra Stojak, protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, FONETIKA Warszawa

po wykładzie pytania do prelegenta

 

10.40-11.40    – Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej – mgr Aleksandra Kaczyńska, neurologopeda, pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, FONETIKA Warszawa

po wykładzie pytania do prelegenta

 

11.45-12.30    – PRZERWA KAWOWA, stoiska wystawiennicze, konsultacje ze specjalistami

12.30-13.30    – Zaburzenia percepcji słuchowej a trudności w czytaniu i pisaniu – mgr Justyna Cudny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, pedagog specjalny, FONETIKA Warszawa

po wykładzie pytania do prelegenta

13.35-14.35    – Muzykoterapia i logorytmika jako wczesna stymulacja percepcji słuchowej u małego dziecka – mgr Anna Konopacka, FONETIKA Warszawa

po wykładzie pytania do prelegenta

14.35-14.45    – PODSUMOWANIE, ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

ORGANIZATORZY

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Ośrodek w  Tarnowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Aula Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek  w Tarnowie

 1. Nowy Świat 30

 

Szczegółowy zakres treści wykładów:

 

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD jako nowy wątek diagnostyczno-terapeutyczny

mgr Aleksandra Stojak

 1. Omówienie zagadnienia wyższych funkcji słuchowych:

-aktualne definicje

-etiologia

-klasyfikacje

 1. Niedosłuchy przewodzeniowe, a zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 2. Profil kliniczny dziecka z APD, czyli jak wyłonić dzieci z grupy ryzyka?
 3. Wywiad z rodzicem – konstrukcja wywiadu pod kątem zaburzeń APD
 4. Kategorie kliniczne APD a dopasowanie terapii indywidualnej w pracy specjalistów.
 5. Wyniki badań własnych: dzieci z dysleksją, zespołem Aspergera.
 6. Terapia dzieci z APD –dostępne terapie i treningi słuchowe.

 

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej

mgr Aleksandra Kaczyńska

 1. Zaburzenia mowy dzieci z zaburzeniami słuchu:

- trudności fonetyczne,

- trudności leksykalne,

- trudności w zakresie słowotwórstwa,

- trudności w zakresie składni,

- trudności w zakresie fleksji.

 1. Opóźniony rozwój mowy dziecka z wadą słuchu a zaburzony rozwój mowy - próba diagnozy różnicowej.
 2. Możliwości terapeutyczne i kierunki oddziaływań logopedycznych w pracy z pacjentem z zaburzeniami słuchu.

4.Propozycje terapii logopedycznej w przypadku:

-zaburzonego rozwoju komunikacji językowej na tle niedosłuchu,

-niedokształcenia mowy na tle niedosłuchu,

-dyslalii słuchowej,

-zaburzeń przetwarzania słuchowego APD.

 

Zaburzenia percepcji słuchowej,  a trudności w czytaniu i pisaniu

mgr Justyna Cudny

 1. Funkcje słuchowe i świadomość fonologiczna- co powinniśmy wiedzieć na początku.
 2. Trudności wynikające z zaburzeń percepcji słuchowej- omówienie przypadków i grup pacjentów.
 3. Metody nauki czytania i pisania.
 4. Zasady pracy terapeutycznej z uczniem przejawiającym trudności w czytaniu i pisaniu.
 5. Konsekwencje zaburzeń słuchowych i ich wpływ na umiejętności szkolne.
 6. Zaburzenia percepcji słuchowej a dysleksja.
 7. Dziecko z trudnościami szkolnymi-jak pomóc?

 

 

Muzykoterapia i logorytmika jako wczesna stymulacja percepcji słuchowej u małego dziecka

mgr Anna Konopacka

 1. Neurofizjologia, psychologia i socjologia w muzykoterapii.
 2. Kryteria włączania muzykoterapii i logorytmiki u dzieci przedszkolnych i szkolnych.
 3. Metody pracy muzykoterapeuty w stymulacji percepcji słuchowej.
 4. Opóźnienie rozwoju mowy- metody pracy z wykorzystaniem rytmu i dźwięku.
 5. Zaburzenia fonologiczne – elementy ćwiczeń muzycznych dla logopedy w celu usprawniania kory słuchowej.
 6. Filmy własne i przykłady ćwiczeń w praktyce.

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ:

Zgłoszenie na konferencję wymaga wypełnienia formularza elektronicznego w Systemie Rezerwacji Szkoleń dostępnego na stronie internetowej MCDN Ośrodek w Tarnowie www.mcdn.edu.pl. Zgłoszenia prosimy przysyłać do dnia 16.03.2020 r.

Opłata za udział w  konferencji  wynosi 80 zł od uczestnika. Członkowie Polskiego Związku Logopedów otrzymają 20% rabatu.

Wpłaty można dokonać przelewem na numer konta: 67 1020 2906 0000 1202 0404 9508 lub osobiście w kasie Ośrodka w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 do 5 dni od daty zgłoszenia uczestnictwa.             

O udziale w konferencji  decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia  udziału w konferencji oraz materiały szkoleniowe.

Jednocześnie informujemy, że będzie odbywała się prezentacja wydawnictw, firm edukacyjnych – Księgarnia Edukacyjna, Harmonia, Komlogo oraz  pomocy terapeutycznych  „Kropka”.

Przewidziany jest również pokaz urządzeń do treningów słuchowych.

Miejsce Tarnów
Kontakt e-mail: kzajac22@gmail.com