Kalendarz wydarzeń

Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza  
Sobota, 29.08.2020, 09:00 - 17:00
Odsłon : 1522  

Temat:

Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza

Prowadzący:

mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz, mgr Anna Paluch

Forma:

Warsztaty

Termin:

29.08.2020 r.

Godziny zajęć:

9:00 - 17:00

Miejsce :

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Białostocka 17, Sosnowiec

Cena:

350 zł

Organizator:

Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice,

www: www.komlogo.pl,

e-mail: info@komlogo.pl,

tel.: (32) 233-54-71

Rejestracja:

przejdź do rejestracji

 

PROWADZĄCY:

 • mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz – psycholog, neurologopeda, od lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Obecnie pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Afatycznych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie. Autorka publikacji poświęconych problematyce dzieci z n.m. o typie afazji.
 • mgr Anna Paluch – psycholog, logopeda, od lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Obecnie pracuje w Specjalistycznej Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznaej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. Autorka publikacji poświęconych problematyce dzieci z n.m. o typie afazji.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą zaburzenia. Ćwiczenie umiejętności przeprowadzania diagnozy, w tym głównie obserwowania i analizowania objawów. Narzędzia do badania mowy i sprawności językowej dziecka z n. m. o typie afazji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Psycholodzy, logopedzi, pedagodzy

TEMATYKA:

Karty Oceny Języka Dziecka AFA (wersja łatwiejsza wersja trudniejsza) są narzędziem przeznaczonym do badania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zawarty w Kartach uporządkowany zestaw prób umożliwia zebranie najważniejszych informacji o językowym (i nie tylko) funkcjonowaniu dziecka. Głównym celem warsztatów będzie zapoznanie uczestników z procedurą badania przy użyciu Kart oraz sposobem analizy wyników w oparciu o konkretny materiał badawczy. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie problemów związanych z terminologią:
  • uzasadnienie wyboru stosowanych terminów.
 2. Problemy związane z diagnozą:
  • różnicowanie niedokształcenia mowy o typie afazji w stosunku do innych podobnych zaburzeń rozwojowych,
  • sposób przeprowadzania diagnozy,
  • wyodrębnienie istotnych kryteriów diagnostycznych.
 3. Opis zaburzenia od strony językoznawczej i psychologicznej:
  • rodzaje niedokształcenia mowy, charakterystyka dzieci,
  • omówienie zaburzonych mechanizmów mowy,
  • analiza przykładów, zajęcia warsztatowe.
 4. Omówienie zasad i sposobu wykorzystania narzędzia KOJD-AFA.
 5. Wspólne podsumowanie- wnioski.

#KOJD-AFA

Miejsce Sosnowiec
Kontakt e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71