Kalendarz wydarzeń

TERAPIA RĘKI I i II STOPNIA. DIAGNOZA.TERAPIA.WARSZTAT  
Od Sobota, 14.03.2020 -  09:00
Do Niedziela, 15.03.2020 - 16:30
Odsłon : 121  

Temat:

"TERAPIA RĘKI I i II STOPNIA. DIAGNOZA.TERAPIA.WARSZTAT"

Prowadzący:

dr Emilia Mikołajewska, specjalista fizjoterapii,

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

14-15.03.2020

Godziny zajęć:

9.00-16.30 (8,5 godzin dydaktycznych)

Miejsce:

Bielsko-Biała ul. 11 Listopada 86

Cena:

800 zł

Organizator:

Gabinet Neurologopedii Dziecięcej mgr Magdalena Putyra

e-mail: magdalena.putyra@gmail.com, tel: 791780830

Rejestracja:

e-mail: magdalena.putyra@gmail.com

Tel: + 48 791 78 08 30

Prowadzący - dr Emilia Mikołajewska, specjalista fizjoterapii,

Terapeuta Metody NDT-Bobath, praktyk i naukowiec, adiunkt w Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, autorka ok. 400 artykułów, 16 książek w tym

- "Terapia Ręki. Diagnoza, warsztat"

- "Terapia Ręki - warsztat. Analiza biomechaniczna zabaw"

-  "Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym"

 

PROGRAM SZKOLENIA:
    1. Elementy anatomii kończyny górnej.
    2. Rozwój sprawności kończyny górnej.
    3. Rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki.
    4. Rola odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki.
    5. Wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki.
    6. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki.
    7. Diagnostyka w zakresie sprawności ręki:
      - napięcie mięśniowe,
      - siła mięśniowa,
      - zakresy ruchu,
      - czucie powierzchniowe,
      - czucie głębokie.
    8. Wprowadzenie do grafomotoryki:
      - rozwój chwytu pisarskiego,
      - optymalizacja w aktywnościach grafomotorycznych.
    9. ICF w tworzeniu planu terapii ręki.
    10. Sposoby oddziaływań w patologiach w zakresie terapii ręki.
    11. Przykłady wykorzystania zabawek w terapii ręki.
    12. Przykłady zabaw trenujących sprawność manualną ręki.

    ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
      -  elementy terapii lustrzanej w terapii ręki

       - nauka otwierania ręki spastycznej,
      - nauka otwierania butelki przy jednej sprawnej ręce,
      - nauka picia z butelki z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,
      - nauka smarowania chleba masłem z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,
      - nauka obieranie jabłka z użyciem jednej ręki przy niesprawnej drugiej,
      - nauka obierania owoców cytrusowych z użyciem jednej ręki,
      - nauka wiązania sznurowadła jedną ręką,
      - nauka mobilizacj/masaż  struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym,
      - nauka mobilizacji/masaż struktur przedramienia z podwyższonym napięciem mięśni
      - nauka mobilizacji struktur przedramienia i ręki z obniżonym napięciem mięśniowym,
      - nauka diagnozy ruchomości łopatki,
      - nauka mobilizacji/ masażu mięśni łopatki (dla fizjoterapeutów),

      - praktyczna analiza zabawek
      - zabawy trenujące sprawność manualną ręki indywidualne i grupowe

 

DLA ZAINTERESOWANYCH JEST MOZLIWOŚĆ POSZERZENIA WIEDZY

 na kursach:

- Terapia Ręki III stopnia. Grafomotoryka. Diagnoza i terapia.

- Samoobsługa dzieci i dorosłych

- Odruchy pierwotne. Wygaszanie odruchów przetrwałych" Podejście medyczne

- i inne

 

informacje i programy innych kursów - http://www.emikolajewska.netstrefa.eu/kursy.html

 

Miejsce Bielsko-Biała
Kontakt e-mail: magdalena.putyra@gmail.com, tel: + 48 791 78 08 30