Kalendarz wydarzeń

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne  
Od Piątek, 13.03.2020 -  16:00
Do Niedziela, 15.03.2020 - 13:00
Odsłon : 23  

Temat

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne

Prowadzący:

mgr Alicja Wilkołazka- właścicielka firmy „Konstrukt” Pracownia Psychologiczna (rok założenia 1993) świadczącej usługi szkoleniowe i psychoterapeutyczne Posiadane kwalifikacje:

 • specjalista psychologii klinicznej
 • certyfikat superwizora psychoterapii PT Psychologicznego
 • certyfikat psychoterapeuty PT Psychiatrycznego
 • certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej ( Heidelberg)
 • certyfikat nauczyciela Ruchu Rozwijającego (certyfikat nr 10, 1994, Bristol)

Od ponad 25 lat zajmuje się metodą Ruchu Rozwijającego prowadząc szkolenia według autorskiego programu stworzonego wraz z Bożeną Kisiel.

mgr Bożena Kisiel- posiada certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu (UK) uprawniający do prowadzenia szkoleń w Zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne

Forma:

szkolenie

Termin:

13-15 marca 2020 r.

Godziny zajęć:

piątek 16:00 – 20:00, sobota 9:00 – 18:00, niedziela 9:00 – 13:00 (25h dydaktycznych)

Miejsce :

Opole

Cena:

600 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi), studenci oraz inne osoby zainteresowane

Cele szkolenia:

Celem głównym warsztatu  pierwszego stopnia jest:

Przygotowanie uczestników zajęć do rozpoczęcia pracy metodą Ruchu Rozwijającego   bazującego na pracy Weroniki Sherborne.

Cele szczegółowe to:

 • zapoznanie uczestników zajęć z założeniami teoretycznymi metody,
 • uczestniczenie uczestników zajęć w modelowej sesji ruchowej ,,
 • wyposażenie uczestników w umiejętność analiza różnych aspektów ruchu ,
 • omówienie możliwości wykorzystania metody w pracy terapeutycznej

Program szkolenia:

 1. Omówienie założeń teoretycznych metody. Prezentacja filmów video.
 2. Przygotowanie do sesji ruchowej – doświadczenia  ilustrujące zasady RR.
 3. Sesja Ruchu Rozwijającego oraz  analiza doświadczeń emocjonalnych z sesji RR.
 4. Projektowanie przez uczestników warsztatu własnych scenariuszy zajęć.
 5. Przeprowadzenie przez uczestników sesji wg opracowanych scenariuszy.
 6. Możliwości wykorzystania metody Ruchu Rozwijającego.

 

Miejsce Opole
Kontakt e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435
Na szkolenie można uzyskać do 80% dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych.