Kalendarz wydarzeń

Strategie sensoryczne w rozwoju mowy i w zaburzeniach komunikacji słowno-językowej.  
Sobota, 25.01.2020, 11:00 - 17:00
Odsłon : 58  

 

Temat

Strategie sensoryczne w rozwoju mowy i  w zaburzeniach  komunikacji słowno-językowej

Prowadzący:

Opis

Prowadzący:

Bożenna Odowska – Szlachcic  -  oligofreno i tyflopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej,  trener oraz  terapeuta funkcji wzrokowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła w latach 1980-2009 pracując jako logopeda i terapeuta SI  w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  TOP w Warszawie ( wcześniej Stołeczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ). Prowadziła  praktyki dla słuchaczy Pomagisterskiego  Studium Logopedycznego UW. W 2001 w roku założyła Gabinet Terapii Dziecięcej IMPULS w którym wiodącą metodą terapii była integracja sensoryczna. Od 2002 roku prowadzi autorskie  szkolenia i warsztaty  dla terapeutów SI , logopedów, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków szkolno - wychowawczych oraz dla nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesno-szkolnego. Do 2016 roku  cyklicznie prowadziła dla PSTIS  szkolenia III stopnia dla terapeutów integracji sensorycznej. W 2009  roku opracowała program diagnostyczno-terapeutyczny IMPULS SYSTEM dotyczący znaczenia funkcji wzrokowych w opanowaniu technik szkolnych, który uzyskał rekomendację  prof. Tadeusza Gałkowskiego. Od 2004 r wraz ze współpracownikami prowadzi autorski kurs  Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych IS w trudnościach w czytaniu i w pisaniu. Autorka  kilkudziesięciu artykułów oraz cyklu książek dotyczących zaburzeń przetwarzania sensorycznego w trudnościach w rozwoju mowy i w zaburzeniach neurorozwojowych. Współpracowała z redakcją miesięcznika  Mam Dziecko. Od kilkunastu lat prelegentka na branżowych konferencjach i sympozjach naukowych. W 2016 roku redaktor naczelna Kwartalnika Integracja Sensoryczna  Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W 2017 roku w dwumiesięczniku  Forum Logopedy redaktor prowadząca numer poświęcony  integracji sensorycznej. Autorka  pomocy do terapii funkcji wzrokowych oraz współautorka  zestawu AKTYWNE ZMYSŁY do stymulacji układów zmysłowych według teorii SI. Jej najnowsza książka Integracja sensoryczna w autyzmie ukazała się w 2018 roku.

 

Forma:

szkolenie

Czas trwania:

25 stycznia 2020 r.

Godziny zajęć:

11:00-17:00

Miejsce :

Lublin

Cena:

370 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii, pedagodzy specjalni, terapeuci dziecięcy, logopedzi będący terapeutami SI, psycholodzy dziecięcy i inni zainteresowani specjaliści z PPP

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat wpływu zaburzeń przetwarzania sensorycznego na rozwój mowy oraz doskonalenie umiejętności diagnozy i terapii zaburzeń mowy w oparciu o teorię integracji sensorycznej.

Program

  1. Znaczenie funkcjonowania układów zmysłowych w rozwoju.Poziomy integracji sensorycznej z punktu widzenia logopedy.
  2. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego w diagnozie logopedycznej. 
  3. Testy przesiewowe.
  4. Wpływ poszczególnych typów  dysfunkcji  sensoryczno - motorycznych na rozwój mowy i wybiórczość pokarmową  
  5. Wspomaganie rozwoju mowy i zdolności komunikacyjnych w zaburzeniach neurorozwojowych.
  6. Stymulacja gotowości do mówienia.
  7. Diagnoza obronności dotykowej  sfery ustno-twarzowej. Techniki terapeutyczne, przydatne akcesoria i pomoce.
  8. Stymulacja umiejętności oralno-motorycznych.
  9. Wskazówkami do pracy. Omówienie zestawów do ćwiczeń
  10. Demonstracja podręcznego zestawu pomocy  do stymulacji układów zmysłowych  i korekcji  zaburzeń sensomotorycznych.

 

Formularz zgłoszeniowy:

https://instytutlogopedyczny.pl/lublin/313-strategie-sensoryczne-w-rozwoju-mowy-i-w-zaburzeniach-komunikacji-slowno-jezykowej.html

Miejsce Lublin
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl tel. 505 255 435
Na szkolenie można uzyskać do 80% dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych.