Kalendarz wydarzeń

Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się I i II stopień  
Od Sobota, 11.01.2020 -  09:00
Do Niedziela, 12.01.2020 - 13:30
Odsłon : 91  

Temat

Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się I i II stopień

Prowadzący:

Joanna Pachutko- logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta AAC, terapeuta zajęciowy, posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się z wieloraką niepełnosprawnością, od
10 lat pracuje w SOSW nr 1 w Suwałkach oraz w gabinecie Terapia mowy i komunikacji alternatywnej AAC Joanna Pachutko w Suwałkach.

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

11-12 stycznia 2020 r.

Godziny zajęć:

sobota 09:00 - 17:00, niedziela 8:30-13:30 (16h dydaktycznych)

Miejsce :

Warszawa

Cena:

600 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

rodzice, nauczyciele i terapeuci pracujący z osobami, które mają problemy w porozumiewaniu się i posługują się znakami graficznymi PCS

Cel szkolenia:

1. Poznanie możliwości programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się (tworzenie znaków graficznych PCS, tworzenie papierowych tablic  komunikacyjnych).

2. Nabycie umiejętności obsługi i tworzenia tablic dynamicznych programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro (tworzenie elektronicznych, interaktywnych pomocy komunikacyjnych i  dydaktycznych).

Program szkolenia:

I STOPIEŃ
WSTĘP:
Co jest potrzebne do stworzenia indywidualnego systemu komunikacji
dla osoby z trudnościami w porozumiewaniu się? Od czego zależy
stworzenie dobrej pomocy komunikacyjnej?
Tworzenie sytuacji sprzyjających uczeniu się znaków oraz różnych
sytuacji komunikacyjnych pracy w grupie metodą AAC- w zależności
od poziomu osoby z trudnościami w porozumiewaniu się.
I BLOK: Podstawy programu Boardmaker
Poznanie możliwości programu Boardmaker and Speaking Dynamically
Pro w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się
(tworzenie znaków graficznych PCS, tworzenie papierowych tablic
komunikacyjnych w zależności od poziomu komunikacyjnego
użytkownika AAC). Praca z komórką i symbolem, praca z komórką
symbolizowania- edytowanie symboli i etykiet.
II BLOK: Czytanie uczestniczące
Tworzenie sytuacji komunikacyjnych- czytanie uczestniczące w
zależności od poziomu komunikacyjnego użytkownika AAC, zasady
dobrego czytania.
Tworzenie książek do czytania uczestniczącego w programie
Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w zależności od poziomu
komunikacyjnego osoby z trudnościami w porozumiewaniu się.
III BLOK: Tablice dynamiczne, interaktywne
Nabycie podstawowych umiejętności obsługi funkcji programu do
tworzenia tablic dynamicznych programu Boardmaker and Speaking
Dynamically Pro (tworzenie elektronicznych, interaktywnych pomocy
komunikacyjnych i dydaktycznych). Funkcje podstawowe: powiedz

komunikat, podgląd głosowy, wstawianie dźwięku i filmu, wyświetlanie
wiadomości, czytanie z wyróżnieniem.
Metody dostępu dla użytkowników AAC dostępne w programie
Boardmaker and Speaking Dynamically Pro: dostęp po przez myszkę
i inne przyciski na klawiaturze, specjalne przyciski- SWITCH, dostęp
po przez dotknięcie- laptop dotykowy.
II STOPIEŃ, Program:
I BLOK: Książka osobista
Co powinna zawierać przykładowa książka osobista, na co musimy
zwrócić uwagę przy jej tworzeniu?
Tworzenie przykładowej interaktywnej książki osobistej użytkownika
AAC: wizytówka użytkownika AAC, tworzenie tablic wyboru z
najbliższego rozwoju- praca na tablicach z funkcjami programu:
zmienne, tablice wyskakujące, dźwięk i właściwości symbolu,
nagrywanie wiadomości, szybka data, godzina, czas.
II BLOK: Gry interaktywne w programie Boardmaker
Tworzenie gry interaktywnej- praca na przycisku ruchomym.
III BLOK: Interaktywne czytanie uczestniczące
Tworzenie interaktywnej książki do czytania uczestniczącego-wstawianie zdjęć, nagrywanie głosu.


 

Miejsce Warszawa
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435
Na szkolenie można uzyskać do 80% dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych.