Kalendarz wydarzeń

Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu  
Niedziela, 8.12.2019, 08:00 - 17:00
Odsłon : 267  

Temat:

Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

Prowadzący:

dr Joanna Guzik-Iwińska

Forma:

szkolenie

Termin:

8.12.2019

Godziny zajęć:

9.00  - 16.00 (8 godzin dydaktycznych)

Miejsce:

Kraków (centrum miasta, dogodne dojście z dworca)

 

Cena:

 350 zł

Organizator:

Podwójnie wyjątkowi  Centrum Rozwoju Zdolności i Terapii Mowy

 

Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice,

www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71

 

Rejestracja:

 

https://goo.gl/forms/6x2GL97o3zDgGJXT2

 

e-mail: podwojnie.wyjatkowi.szkolenia@gmail.com, tel.: 606 609 276

 

PROWADZĄCY

            dr Joanna Guzik-Iwińska – autorka Metody Strukturalnej, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychopedagogiki, wykładowca akademicki, doradca metodyczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się diagnozą
i terapią uczniów z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii psychopedagogicznej.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest do osób posiadających operatywną wiedzę z zakresu pedagogiki
i psychologii rozwojowej ─ nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i innych specjalistów.

            Ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatu daje uprawnienia do wykorzystywania Metody Strukturalnej oraz Kart Oceny Czytania i Pisania KOCP w praktyce zawodowej.

 

TEMATYKA

 

Metoda Strukturalna oraz Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP to nowatorskie rozwiązanie metodyczne przeznaczone do diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu.

Narzędzie diagnostyczne KOCP przeznaczone jest do szczegółowej diagnozy poziomu czytania
i pisania oraz uwarunkowań procesu nabywania tych umiejętności (funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej). Nauczyciel/ terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP, uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania.   

Metoda Strukturalna jest bezpośrednio powiązana z KOCP – umożliwia podjęcie nauki/  terapii trudności w czytaniu i pisaniu dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.

Metoda Strukturalna zalicza się do analityczno-syntetycznych metod nauki czytania i pisania
w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania
i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności.

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych w ramach doktoratu obronionego na Uniwersytecie Śląski przez autorkę metody dr Joannę Guzik-Iwińską (promotor rozprawy: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz,  prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur).

Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności
w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Najczęściej są to osoby z dysleksją rozwojową, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niedowidzeniem, ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, afazją i innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania lub utratą tych umiejętności np. po udarach.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Lp.

Temat

Czas trwania

Metody pracy

1.

Pojęcie czytania i pisania w Metodzie Strukturalnej.

1h

Wykład

2.

Uwarunkowania procesu nabywania umiejętności czytania i pisania.

1h

Wykład

3.

Narzędzia diagnostyczne Metody Strukturalnej – Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP.

2h

Prezentacja narzędzia, film demonstracyjny, analiza filmu, zastosowanie praktyczne na przykładzie.

4.

Narzędzia terapeutyczne Metody Strukturalnej – ćwiczenia do nauki czytania i pisania.

1h

Prezentacja pomocy terapeutycznych, film demonstracyjny, analiza filmu.

 

Konstruowanie programu nauki/ terapii z wykorzystaniem Metody Strukturalnej w oparciu o diagnozę z wykorzystaniem KOCP.

2h

Warsztat – praca w dwuosobowych grupach.

5.

Podsumowanie szkolenia.

1h

Dyskusja, pytania i odpowiedzi, ewaluacja szkolenia.

 #MS

Miejsce Kraków
Kontakt e-mail: podwojnie.wyjatkowi.szkolenia@gmail.com, tel: 606 609 276