Kalendarz wydarzeń

Logopeda na start!  
Od Sobota, 7.12.2019 -  09:00
Do Niedziela, 8.12.2019 - 13:00
Odsłon : 47  

 

                

Temat:

Logopeda na start!

Prowadzący:

 

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Termin:

07-08.12.2019

Godziny zajęć:

09.00-17.00 [sobota]

09.00-13.00 [niedziela]

Miejsce :

Warszawa

Cena:

300 zł

Organizator:

Centrum Kształcenia "Dobra Kadra"

www.dobrakadra.edu.pl

szkolenia@dobrakadra.edu.pl

22/403-69-88

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Logopedzi z krótkim stażem lub rozpoczynający pracę, osoby wracające do zawodu po przerwie oraz terapeuci innych specjalizacji pozostający w ścisłej współpracy z logopedą w zespole.

Tematyka:

Cel:

Usystematyzowanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej pracy logopedy ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty prawa oświatowego oraz interdyscyplinarność zawodu logopedy.

Program:

 1. Logopedia – ogólne standardy postępowania.
 2. Mowa, język, komunikacja, zaburzenie – podstawowa terminologia (w tym mózgowa organizacja mowy, anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu)
 3. Etapy rozwoju mowy vs rozwój psychoruchowy dziecka (norma).
 4. Typologia zaburzeń mowy – standardy postępowania.
 5. Trudności diagnostyczne – wywiad, dokumentacja medyczna, testy specjalistyczne.
 6. Dokumentacja logopedyczna w placówce oświatowej. 
 7. Specyfika terapii osób z zaburzeniami artykulacyjnymi, autyzmem, zespołami genetycznymi, upośledzeniem umysłowym, sprzężeniami. 
 8. Komunikacja werbalna i niewerbalna (wprowadzanie AAC). 
 9. Metody i formy pracy logopedycznej.
 10. Pomoce wykorzystywane w terapii logopedycznej. 
 11. Sytuacje trudne w terapii logopedycznej. 
 12. Logopeda w zespole specjalistycznym.
 13. Znaczenie terapii logopedycznej:

- cechy i zadania terapeuty,

- współpraca logopedy z opiekunem, rodziną pacjentów,

- metodyka pracy terapeutycznej.

 1. Aspekty prawne – logopedia w świetle prawa.

Metody pracy:

- wykład/prezentacja multimedialna

- film

- dyskusja

- ćwiczenia praktyczne

- analiza studium przypadku

Miejsce Warszawa
Kontakt  e-mail: szkolenia@dobrakadra.edu.pl, tel.: 22/403-69-88