Kalendarz wydarzeń

Masaż logopedyczny dla zaawansowanych - podejście praktyczne (moduł II).  
Sobota, 7.12.2019, 09:00 - 14:00
Odsłon : 54  

 

Temat:

 

Masaż logopedyczny dla zaawansowanych - podejście praktyczne (moduł II).

Prowadzący:

Aleksandra Kaczyńska

Forma:

Szkolenie/warsztat

Termin:

7.12.19 (sobota)

Liczba godzin

9.00-14.00 (6 godz. dydaktycznych)

Miejsce:

Przedszkole nr 190 (w SP nr 34), oś. B. Śmiałego 107, Poznań

Cena:

320 zł

Organizator:

Mega Szkolenia Poznań, www.mega-szkolenia.pl

Fb Mega Szkolenia Poznań - zapraszamy do polubienia nas na fb. Tam na bieżąco wszelkie info dotyczące szkoleń.

Rejestracja:

Online tutaj: MASAŻ II moduł

 

Prowadzący: Aleksandra Kaczyńska

Aleksandra Kaczyńska - Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia. 

Program szkolenia:

  • Wywiad biologiczno-środowiskowy oraz kwestionariusze, które stanowią integralną część diagnozy logopedycznej. Ukierunkowanie na pacjenta z dysfunkcją neuromotoryczną.
  • Masaż manualny twarzy (rozwinięcie o techniki pracy dostosowane do konkretnych wyzwań rozwojowych)– odpowiednio dostosowane techniki pracy z pacjentem z m.in.: MPD, zespołem Downa, zespołem Pradera-Williego, zespołem Williamsa.

- głaskanie,

- rozcieranie,

- wibracja,

- ugniatanie.

  • Praca z tubkami żuchwowymi i wykorzystanie ich w masażu logopedycznym. Praktyczne strategie postępowania w zaburzeniach napięcia mięśniowego okolicy orofacjalnej, strategie pracy w sygmatyzmie międzyzębowym i bocznym.
  • Masaż w połączeniu ze stymulacjami intraoralnymi, mającymi na celu przygotowanie pacjenta z dysfunkcją neuromotoryczną do treningu karmienia.
  • Warsztat z analizą studium przypadku.

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki w ciągu 4 dni kalendarzowych (można całość) na konto: Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście. 

Tytuł przelewu: MASAŻ II moduł + imię i nazwisko

Reszta wpłaty na to samo konto do 22.11.19. Brak pełnej wpłaty do tego terminu skutkuje przesunięciem na listę rezerwową.

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie - Masażu logopedycznego od podstaw (moduł I).

 

Miejsce Poznań
Kontakt e-mail: info@mega-szkolenia.pl, megaszkolenia@wp.pl, tel.: 506 171 767