Kalendarz wydarzeń

Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą  
Sobota, 7.12.2019, 09:00 - 17:00
Odsłon : 60  

 

Temat:

Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą

Prowadzący:

mgr Magdalena Tarnawska - logopeda, specjalista neurologopedii klinicznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Pracuje jako logopeda w poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz w poradni specjalistycznej dla osób z autyzmem

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

07 grudnia 2019 r.

Godziny zajęć:


09:00-17:00 (10h dydaktycznych)

Miejsce :

Lublin

Cena:

340 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele

Cel szkolenia:
Uczestnicy nabędą wiedzę na temat funkcjonowania osób z Zespołem Aspergera, sposobów diagnozowania oraz metod i strategii pracy indywidualnej i grupowej.

Program szkolenia:
1.    Zespół Aspergera – specyfika zaburzenia:
- wyzwania komunikacyjne
- wyzwania społeczne
- wyzwania emocjonalne.
    2.    Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole:
- diagnoza funkcjonalna
- strategie pomocy na lekcji
- „trudni” rówieśnicy
    3.    Metody, strategie, pomoce dydaktyczne na zajęciach indywidualnych i grupowych.
    4.    Studium przypadku, planowanie terapii – praca warsztatowa.

Miejsce Lublin
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435
Na szkolenie można uzyskać do 80% dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych.