Kalendarz wydarzeń

Zabawy sensoryczne na cztery pory roku - warsztat praktyczny  
Niedziela, 24.11.2019, 09:00 - 15:00
Odsłon : 40  

 

                

Temat:

Zabawy sensoryczne na cztery pory roku - warsztat praktyczny

Prowadzący:

   
 

mgr Elżbieta Konopacka

 

         

 

 

Termin:

24.11.2019

Godziny zajęć:

09.00-15.00 [niedziela]

 

Miejsce :

Warszawa

Cena:

250 zł

Organizator:

Centrum Kształcenia "Dobra Kadra"

www.dobrakadra.edu.pl

szkolenia@dobrakadra.edu.pl

22/403-69-88

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

logopedzi, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolengo

Tematyka:

Cele szkolenia:

- Zapoznanie uczestników z objawami zaburzeń integracji sensorycznej

- Ukazanie wpływu zaburzeń SI na rozwój dziecka oraz jego zachowanie

- Przedstawienie możliwości stymulacji wielozmysłowej dzieci podczas zajęć grupowych i indywidualnych.

Efekty:

- Uczestnik potrafi rozpoznać objawy zaburzeń integracji sensorycznej

-Wie jak one wpływają na rozwój dziecka i jego zachowanie

-Potrafi prowadzć stymulację wielozmysłową dzieci, wpływającą korzystnie na rozwój procesów integracji sensorycznej.

Program:

  1. Funkcjonowanie zmysłów - baza rozwoju dziecka. Założenia metody integracji sensorycznej, bazowe układy sensoryczne, objawy zaburzeń integracji sensorycznej i ich wpływ na rozwój sensomotoryczny oraz zachowanie.
  2. Stymulacja wielozmysłowa. Aktywności stymulujące rozwój procesów integracji sensorycznej, dostosowanie form i metod pracy z dziećmi wykazującymi zwiększoną potrzebę stymulacji w zakresie bazowych zmysłów.
  3. Gry i zabawy stymulujące rozwój wielozmysłowy.

Dostępnych będzie 12 gotowych scenariuszy grupowych zajęć sensomotorycznych stymulujących rozwój wielozmysłowy dzieci (po 3 scenariusze na każdą porę roku).

Miejsce Warszawa
Kontakt  e-mail: szkolenia@dobrakadra.edu.pl, tel.: 22/403-69-88