Kalendarz wydarzeń

Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy  
Niedziela, 24.11.2019, 12:15 - 16:15
Odsłon : 44  

 

Temat

Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy

Prowadzący:

mgr Sylwia Zasada - trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

24 listopada 2019 r.

Godziny zajęć:

12:15-16:15 (5h dydaktycznych)

Miejsce :

Opole

Cena:

180 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
Początkujący logopedzi, studenci logopedii, logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę


Cel szkolenia:
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji spółgłosek i samogłosek.
Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje spółgłoski i samogłoski.


Program szkolenia:
Rodzaje zaburzeń samogłosek i spółgłosek.
Metodyka postępowania logopedycznego w terapii:
- głosek tylnojęzykowych (k, g, ch, k’, g’, ch’),
- głosek dwuwargowych (p, b, m, p’, b’, m’),
- głosek wargowo-zębowych (w, f, w’, f’),
- terapii głosek przedniojęzykowo-zębowych (t, d, n),
- samogłosek ustnych i nosowych.
Propozycje autorskich scenariuszy zajęć.
Przykładowe pomoce do terapii zaburzeń omawianych spółgłosek i samogłosek.

Miejsce Opole
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435