Kalendarz wydarzeń

AAC - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących  
Od Sobota, 23.11.2019 -  08:00
Do Niedziela, 24.11.2019 - 18:00
Odsłon : 34  

 

 

 

Temat:

AAC - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących

Prowadzący:

Alina Smyczek

Forma:

szkolenie

Termin:

23-24.11.2019

Godziny zajęć:

8:00-18:00 [sobota, niedziela]

 

Miejsce:

Katowice

Cena:

690 zł

Organizator:

EgoSelect Akademia Terapeuty

www.egoselect.pl

szkolenia@egoselect.pl

501 460 069

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

pedagodzy, nauczyciele specjalni, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący  z osobami niemówiącymi.

Prowadzący: Alina Smyczek

Szkolenie bazuje na przykładach zaczerpniętych z terapii dzieci na poziomie wczesnego wspomagania rozwoju, w wieku przedszkolnym i szkolnym, jednak prezentowane zasady i metodyka dają się wykorzystać także ze starszymi pacjentami. Szkolenie wprowadza w zagadnienia AAC, dostarcza podstawowych informacji teoretycznych, porządkuje wiedzę uczestników, ale przede wszystkim koncentruje się na umiejętnościach praktycznych.
 
Na szkoleniu uczestnik może się nauczyć:

 1. oceniać dojrzałość osoby do komunikacji symbolicznej,
 2. oceniać zasadność zastosowania AAC,
 3. planować pracę terapeutyczną na poziomie przedsymbolicznym i symbolicznym,
 4. dobierać odpowiednio słownictwo na pierwszych etapach terapii,
 5. wprowadzać znaki manualne i graficzne,
 6. dobierać i stosować strategie komunikacji,
 7. projektować proste pomoce: tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe,
 8. stosować różne techniki nauczania komunikacji z użyciem znaków.

Szczegółowy program szkolenia:

 • Wprowadzenie do AAC: filozofia, użytkownicy, indywidualny system komunikacji. Rodzaje znaków.
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka;
 • Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka cz. I
 • Wspomaganie umiejętności komunikowania się na poziomie przedsymbolicznym. Planowanie pracy.
 • Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka cz. II. Planowanie pracy.
 • Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej. cz. I – budowanie środowiska językowego. Techniki dostępu i strategie komunikacji.
 • Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. II – wprowadzanie znaków i kształtowanie pojęć.
 • Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. III -  pomoce do porozumiewania się. Dobór słownictwa. Rozszerzanie kompetencji komunikacyjnych i językowych.
 • Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. IV -  Osobiste pomoce do porozumiewania się. Słownictwo rdzeniowe i dalsze (szczegółowe).

Uczestnik będzie miał okazję zobaczyć dziesiątki gotowych pomocy do porozumiewania się, a także fragmenty filmowe ukazujące dzieci uczące się AAC na różnych etapach umiejętności i pracę terapeutyczną.

 

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online

 

Miejsce Katowice
Kontakt e-mail: szkolenia@egoselect.pl; tel.: 501 460 069