Kalendarz wydarzeń

Rotacyzm. ABC początkującego logopedy  
Sobota, 23.11.2019, 09:00 - 13:00
Odsłon : 60  

 

Temat

Rotacyzm. ABC początkującego logopedy

Prowadzący:

mgr Sylwia Zasada - trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

23 listopada 2019 r.

Godziny zajęć:

09:00-13:00 (5h dydaktycznych)

Miejsce :

Opole

Cena:

180 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
Początkujący logopedzi, studenci logopedii, logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę

Cel szkolenia:
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głoski „r”,
Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoskę „r”

Program szkolenia:
 Przyczyny wadliwej realizacji głoski „r”.
    2.    Rodzaje zaburzeń głoski „r”.
    3.    Metodyka postępowania logopedycznego w rotacyzmie.
    4.    Ćwiczenia w terapii rotacyzmu – propozycje autorskich scenariuszy zajęć.
    5.    Przykładowe pomoce do terapii rerania.

Miejsce Opole
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435