Kalendarz wydarzeń

Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii  
Od Sobota, 23.11.2019 -  09:00
Do Niedziela, 24.11.2019 - 13:30
Odsłon : 270  

Temat

Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

Prowadzący:

dr hab. Barbara Ostapiuk - profesor US

Forma:

szkolenie

Termin:

23-24 listopada 2019 r.

Godziny zajęć:

sobota 09:00-17:30, 09:00-13:30 (16h dydaktycznych)

Miejsce :

Gdańsk

Cena:

690 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Logopedzi, studenci logopedii

Cel szkolenia: Zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i wtórnych), z zasadami diagnozy różnicowej, z chirurgiczno-logopedyczną procedurą terapeutyczną.

Program szkolenia:

 1. Wielofunkcyjność języka i wielodyscyplinarne kryteria oceny jego ruchomości.
 2. Literatura medyczna i logopedyczna wobec:
  - wędzidełka języka jako przyczyny ograniczenia ruchomości języka 
  - usprawniania języka w ankyloglosji (ćwiczenia, chirurgiczne leczenie)
  - związku między ruchomością języka a sprawnością artykulacyjną.
 3. Krytyczne omówienie narzędzi do badania sprawności narządów mowy w logopedii.
 4. Własna propozycja badania i oceny ruchomości języka.
 5. Własna propozycja oceny głoskowych realizacji fonemów i klasyfikacji wadliwej wymowy.
 6. Wymowa osób z krótkim wędzidełkiem języka (zasób fonemów wadliwie realizowanych, cechy wadliwych realizacji, cechy kompensacyjnej artykulacji).
 7. Chirurgiczne leczenie ankyloglosji (frenotomia) i jego efekty.
 8. Chirurgiczno-logopedyczna terapia dyslalii ankyloglosyjnej – przygotowanie pacjenta  (i opiekunów) do zabiegu na wędzidełku języka i do terapii kształtującej proste nieartykulacyjne) i złożone (artykulacyjne) ruchy języka.
 9. Poprawa jakości wymowy w logopedycznym postępowaniu z zastosowaniem frenotomii.

W celu aplikacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: 

http://bit.ly/Gdańsk_DyslaliaAnkyloglosyjna

Miejsce Gdańsk
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435
Na szkolenie można uzyskać do 80% dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych.