Kalendarz wydarzeń

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbotonalnej  
Od Piątek, 22.11.2019
Do Sobota, 23.11.2019
Odsłon : 64  

 

 Temat:

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbotonalnej

Prowadzący:

Agnieszka Dziedzic 

Forma:

Szkolenie

Termin:

22. - 23.11.2019

Godziny zajęć:

16.00-19.30 [piątek]

09.00-16.15 [sobota]

Miejsce :

Katowice,  ul. Bażantów 4/2, osiedle Bażantów

Cena:

490 zł

Organizator:

Fundacja In Corpore

www.fundacjaincorpore.pl

kursy@fundacjaincorpore.pl

telefon 882024648

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w terapii zaburzeń mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Zaprezentowane propozycje ćwiczeń indywidualnych i grupowych umożliwią Uczestnikom stosowanie elementów metody werbo-tonalnej w praktyce terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dziećmi i ich rodziną stanowi istotny element w interdyscyplinarnym procesie diagnostyczno-terapeutycznym.


Instruktor prowadzący:
mgr Agnieszka Dziedzic - z wykształcenia  pedagog specjalny i logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki KUL. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu.  W trakcie stażu poznała założenia teoretyczne metody oraz jej praktyczny wymiar w terapii osób z zaburzeniami słuchu i mowy. Prowadzi zajęcia logopedyczne oraz zajęcia WWRD z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji. Od wielu lat związana z  Międzynarodowym ruchem „Wiara i Światło”. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności w edukacji osób z uszkodzeniami narządu słuchu.

 Dla kogo przeznaczony jest kurs?
 pedagogów i pedagogów specjalnych
 logopedów i neurologopedów oraz surdologopedów
 psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
 rehabilitantów, terapeutów integracji sensorycznej
 rodziców,

 Ramowy program szkolenia – 12 godzin dydaktycznych 
1. Histora metody, biogram Petara Guberiny.
2. Poliklinika SUVAG - informacje dotyczące funkcjonowania placówki, z uwzględnieniem form terapii.
3. Założenia teoretyczne metody werbo-tonalnej. Znaczenie napięcia mięśniowego dla prawidłowej artykulacji.
4. Implikacje praktyczne w terapii logopedycznej: rytm ciała, rytm muzyczny, zabawy fonacyjne (wszystkie samogłoski i większość spółgłosek - sylaby). 
5. Prezentacja materiałów dydaktycznych przydatnych do terapii z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej (niektóre materiały zostaną przesłane w wersji       
    eletronicznej) 
6. Propozycje ćwiczeń grupowych z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. 
7. Piktoramy jako element metody werbo-tonalnej.

Miejsce Katowice
Kontakt M: kursy@fundacjaincorpore.pl; T: 882024648