Kalendarz wydarzeń

Jąkanie w wieku przedszkolnym i szkolnym.  
Piątek, 22.11.2019, 12:00 - 19:00
Odsłon : 59  

Temat:

Jąkanie w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Prowadzący:

prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski

Forma:

Warsztaty

Termin:

22.11.2019r. [piątek]

Godziny zajęć:

12.00 do 19.00 (8 godz. dydatktycznych)

Miejsce :

Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A

Cena:

390 zł przy wpłacie do dnia 31.08.2019r.

420 zł przy wpłacie od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.09.2019r.

450 zł przy wpłacie od dnia 01.10.2019r.

Organizator:

AFALOG Centrum Szkoleń Neurologopedycznych
tel. 606 694 219

szkolenia@afalog.pl

 

Dla kogo przeznaczona jest konferencja?

Warsztaty przeznaczone są dla logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, rodziców, studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych.

Prowadzący:

Prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski /patolog mowy/, twórca i kierownik Zakładu Patologii
i Rehabilitacji Mowy AM w Lublinie oraz wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii
i Turystyki w Kielcach. Założyciel i prezes Fundacji „Orator”. Twórca i przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy. Członek Komisji Ekspertów do spraw specjalizacji w dziedzinie neurologopedii przy Ministrze Zdrowia. Specjalista w dziedzinie neurologopedii. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie nauczania przedsiębiorczości. Autor 110 publikacji z dziedziny patologii mowy, komunikacji słownej, zarządzania organizacjami non - profit i przedsiębiorczości, które dotyczą głównie jąkania, mowy bezładnej oraz komunikacji słownej. Autor pierwszych polskich testów logopedycznych: Testu Sprawności Językowej, Przesiewowego Testu Logopedycznego, Testu Słownika Dziecka oraz Kwestionariusza Niepłynności Mówienia.

 

Program:

I. Założenia i cele szkolenia

 

Spośród wielu podejść do terapii osób jąkających się  moją metodę wyróżnia :

 • traktowanie jąkania jako zaburzenia psychosomatycznego,
 • pogłębiona diagnoza dla celów terapii,
 • koncentracja na problemie pacjenta i jego społecznego otoczenia ,
 • skupieniu się na zależności między niepłynnością mówienia, logofobią, nadmiernym napięciem mięśniowym i stresem komunikacyjnym,
 • nie akceptowanie jąkania, lecz motywowanie do jego terapii,
 • preferowanie technik naturalnego mówienia,
 • dostrzeganie w ćwiczeniach mowy aspektu psychicznego i duchowego, nadającego nowy wymiar terapii,
 • rozładowywanie emocji leżących u podłoża patologicznej niepłynności mówienia,
 • obniżanie napięcia mięśniowego nie tylko narządów mowy, ale całego ciała,
 • stopniowanie stresu komunikacyjnego i radzenie sobie z nim,
 • wykorzystanie potencjału osoby jąkającej się, która przecież mówi przeważnie płynnie,
 • dostosowanie metody do wieku i możliwości Efekty terapii jąkania
  są największe w wieku przedszkolnym, mniejsze w wieku szkolnym, a najmniejsze
  w wieku dojrzałym.

Dlatego należy podejmować leczenie możliwie wcześnie, wierząc w jego skuteczność.

II. Program

 

Jąkanie w wieku przedszkolnym

 

 1. Różnicowanie jąkania wczesnodziecięcego i rozwojowej niepłynności mówienia
  na podstawie wyników uzyskanych w Kwestionariuszu Zaburzeń Płynności Mówienia
 2. Stosowana analiza zachowania dziecka niepłynnie mówiącego w domu i przedszkolu.
 3. Niedopuszczenie do przekształcenia się rozwojowej niepłynności mówienia w jąkanie.
 4. Rozwój jąkania : nagły i stopniowy.
 5. Skala Reakcji na Niepłynność Mówienia dla rodziców i nauczycieli.
 6. Metody terapii jąkania wczesnodziecięcego ( faza milczenia i komunikacji bezsłownej, techniki hamowania niepłynności mówienia, relaksacja, efekt placebo, techniki ujawniania emocji, stymulacja rozwoju językowego).
 7. Metody pracy z rodzicami (wywiad terapeutyczny, analiza postaw rodzicielskich, poprawa komunikacji wewnątrzrodzinnej).
 8. Przykłady efektywnej terapii jąkania wczesnodziecięcego.

 

Jąkanie w wieku szkolnym

 

 1. Diagnoza dla celów terapii :
 • Rozpoznanie rodzaju jąkania (oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, typ psychologiczny, fizjologiczny)
 • Skala Samooceny i Oceny Jąkania oraz Skala Motywacji do Terapii Jąkania
 • Stosowana analiza zachowania dziecka jąkającego się w domu i szkole
 1. Terapia systemowa :
  • Szkoła docelowym miejscem terapii jąkania i sprawdzianem jej efektywności.
  • Metody motywowania do terapii.
  • Kontakt i relacja terapeutyczna.
  • Metoda jednoczesnego obniżania niepłynności mówienia, logofobii, napięcia mięśniowego oraz stresu komunikacyjnego.
 2. Techniki poprawiające płynność mówienia (metoda Engiel, płynne jąkanie, przeciąganie, rytmizacja).
 3. Metody terapii logofobii (stopniowanie sytuacji lękowych, odczulanie, uwalnianie emocji, psychodrama).
 4. Metody obniżania nadmiernego napięcia mięśniowego (relaksacja, wizualizacja, masaż, hydroterapia, ziołolecznictwo)
 5. Sposoby radzenia sobie ze stresem komunikacyjnym (dozowanie stresu, przekształcanie stresu złego w dobry, wystąpienia publiczne).
 6. Współpraca z klasą, nauczycielami i rodzicami (grupy spotkaniowe, rozmowa terapeutyczna).

 

III. Cele szkolenia:

 

 • umiejętność rozpoznawania rodzaju jąkania i dostosowania do jego terapii,
 • poznanie technik diagnozy jąkania dla terapii,
 • opanowanie podstawowych technik poprawiających płynność mówienia,
 • opanowanie podstawowych technik psychoterapeutycznych,
 • podniesienie wiary terapeutów w efektywność terapii jąkania.

 

Miejsce Bydgoszcz
Kontakt e-mail: szkolenia@afalog.pl, tel.: 606 694 219
Informacje dodatkowe
Miejsce szkolenia położone jest przy jednej z głównych ulic Bydgoszczy ok. 1,5 km od ścisłego centrum miasta. W pobliżu budynku zlokalizowany jest przystanek autobusowy. Zaledwie spacer dzieli obiekt od przystanku tramwajowego i dworca PKS. Bezpłatny parking znajduję się przy budynku, a w odległości 50 m na przeciwko Komendy Wojewódzkiej Policji duży bezpłatny parking miejski. Kilkanaście metrów od bazy szkoleniowej usytuowane są obiekty handlowe: E.Leclerc, Biedronka oraz Bar Kaprys, Pizzernia Toscania i cukiernia.

Najbliższa baza noclegowa
• MEGA Hostel i Apartamenty - 200 m
• Hostel Mega 2 - 200 m
• Hotel Chopin Bydgoszcz - 500 m

Atrakcyjne miejsca w okolicy
• Wyspa Młyńska
• Stary Rynek
• Teatr Polski
• Filharmonia Pomorska
• Stadion Polonii
• Park Kochanowskiego
• Leśny Park Kultury i Wypoczynku
• ul. Augusta Cieszkowskiego