Kalendarz wydarzeń

Stymulacja Systemu Taktylnego  
Niedziela, 17.11.2019, 09:00 - 17:00
Odsłon : 107  

 

 Temat:

 Stymulacja Systemu Taktylnego

Prowadzący:

Aneta Giczewska

Forma:

szkolenie

Termin:

17.11.2019

Godziny zajęć:

9:00-17:00 [sobota]

Miejsce:

Katowice

Cena:

430 zł

Organizator:

EgoSelect - Akademia Terapeuty

www.egoselect.pl

szkolenia@egoselect.pl

 501 460 069

Adresaci szkolenia:

 studenci logopedii, logopedzi, neurologopedzi, surdologopdzi, pedagodzy, psycholodzy, oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni, neurodydaktycy, nauczyciele.

PROWADZĄCY: Aneta Giczewska
Magister fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu "Oligofrenopedagogiki" i "Wychowania przedszkolnego z terapią zaburzeń rozwojowych".

PROGRAM:
Szkolenie ma charakter praktyczny, uczestnicy po wprowadzeniu teoretycznym odbywają ćwiczenia praktyczne i nabywają umiejętności do samodzielnej pracy
·         Zmysł dotyku- rozwój, funkcjonowanie
·         Rodzaje czucia
·         Budowa i funkcje skóry
·         Podstawowe struktury ośrodkowego układu nerwowego zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i Integracji Sensorycznej. Schemat reprezentacji czuciowej w mózgu
·         Wpływ stymulacji dotykowej na rozwój psychoruchowy dziecka
·         Deprywacja sensoryczna i jej znaczenie dla rozwoju psychoruchowego dziecka
·         Stymulacja dotykowa jako forma rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
·         “Stymulacja systemu taktylnego”– Założenia terapii, omówienie i prezentacja ćwiczeń- praktyka- uczestnicy ćwiczą na sobie
·         Masaż niemowlęcia- film
·         Masaż twarzy -pokaz-praktyka
·         Masaż dłoni- pokaz-praktyka
·         Masaż stopy- pokaz- praktyka
·         Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem.

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online

Miejsce Katowice
Kontakt e-mail: szkolenia@egoselect.pl, tel.: 501 460 069