Kalendarz wydarzeń

Zaburzenia Mowy a Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD, APD)  
Sobota, 9.11.2019 Odsłon : 91  

 

 

Temat:

Zaburzenia Mowy a Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD, APD)

Prowadzący:

mgr Magdalena Mazur

Forma:

szkolenie

Termin:

9.11.2019

Godziny zajęć:

10h dydaktycznych [sobota]

 

Miejsce :

Katowice

Cena:

490 zł

Organizator:

EgoSelect Akademia Terapeuty

www.egoselect.pl

szkolenia@egoselect.pl

501 460 069

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

studenci logopedii , logopedzi, neurologopedzi, surdologopdzi, pedagodzy, psycholodzy, oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni, neurodydaktycy, nauczyciele.

PROWADZĄCA: mgr Magdalena Mazur

Surdologopeda, neurologopedia, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia, providerer – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego, entuzjastka wykorzystania regulatorów funkcji MFS w terapii logopedycznej oraz zagorzała fanka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, jeden z redaktorów bloga "Logopedia Damsko- męska", dyrektor Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacj NSL w Gorzowie Wielkopolskim.

 

PROGRAM:

 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 

 1. Jak słyszymy.
 2. Wpływ słuchu na rozwój mowy: słuch fizyczny i fonematyczny.
 3. Słuch – własne wyniki badań audiometrycznych dzieci z zaburzeniami mowy.
 4. Nadwrażliwość słuchowa a zaburzenia mowy – wyniki badań własnych popartych literaturą tematu.
 5. Asymetria czynnościowa wynikająca z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych.
 6. Wpływ zaburzeń prawopółkulowych i lewopółkulowych na mowę.
 7. Składowe badań CAPD: badanie audiometryczne jedno- i obu uszne, Test Dychotyczny dla Mowy, całościowe badanie lateralizacji.
 8. Analiza wyników badań CAPD w procesie przygotowywana planu terapii logopedycznej i pedagogicznej.
 9. Najnowocześniejsze technologie wspierające terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
 10. Terapie wspomagające dziecko z CAPD/APD – w zasięgu każdego terapeuty.
 11. Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu – wyniki badań własnych.

 

 1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

 1. Otoskop prawdę Ci powie!

 Badanie otoskopem – praktyczna nauka rozpoznawania prawidłowej budowy przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej z ocena drożności przewodu słuchowego zewnętrznego.

 1. Jaka piramida jest prawidłowa?

Badanie tympanometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym EasyTymp – ręcznym urządzeniem do wykonywania badań przesiewowych ucha środkowego,  wykonującym szybkie i dokładne pomiary impedancji i odruchów ipsilateralnych.

Wykonanie badania na chętnych uczestnikach szkolenia – wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji.

3.Co z tym bananem?

Badanie audiometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym Audiometrem MA 33 – zbadanie przewodnictwa powietrznego chętnego uczestnika szkolenia, wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji na podstawie banana mowy – częstotliwości dźwięków mowy umieszczonej na siatce audiometrycznej.

4.Wspomaganie terapii CAPD w gabinecie logopedy i pedagoga.

5.Wywiad w kierunku zagrożenia CAPD – w zasięgu każdego logopedy i pedagoga.

 

Szkolenie wspierane własnym materiałem dydaktycznym, filmowym i fotograficznym.

 

Zaznacza się, iż od uczestników szkolenia/warsztatów oczekuje się wiedzy dotyczącej następujących pojęć:

 • Słuch fonetyczny, fonematyczny, fonemowy;
 • Ćwiczenia słuchu mownego;
 • Ćwiczenia słuchowe usprawniające terapię logopedyczną.
 • Rozwój mowy dziecka norma i odstępstwa od normy;
 • Terapia neurobiologiczna, metoda Krakowska prof. Cieszyńskiej;
 • Negatywny wpływ wysokich technologii na rozwój mózgu i mowy dziecka.

 

 

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online

Miejsce Katowice
Kontakt e-mail: szkolenia@egoselect.pl; tel.: 501 460 069