Kalendarz wydarzeń

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.  
Sobota, 9.11.2019, 09:00 - 16:45
Odsłon : 298  

Temat: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.

Prowadzący: dr Joanna Gruba

Forma: Warsztat/szkolenie

Termin: 09.11.2020

Godziny zajęć:   9.00-16.45 (9 godzin dydaktycznych)

Miejsce: Zespół Szkół nr 18, ul. Młodych Techników 58, Wrocław

Cena: 400 zł

Organizator:  Stowarzyszenie  Familandia Wrocław, kontakt@familandia.pl, szkolenia@familandia.pl, www.familandia.pl 695-745-135

Rejestracja: kontakt@familandia.pl, szkolenia@familandia.pl, www.familandia.pl 695-745-135

Prowadzący:

­ dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale

Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na

Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i

współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i dydaktyczno-

naukowych. Była również kierownikiem projektów współfinansowanych ze środków Unii

Europejskiej – www.fonem.eu , www.encyklopedialogopedii.pl , www.czytamipisze.pl .

­ mgr Martyna Polczyk: absolwentka filologii polskiej (studia I i II stopnia), logopedii (studia

podyplomowe) i neurologopedii (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Śląskim w

Katowicach. Pracuje jako neurologopeda i nauczyciel języka polskiego.

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka

w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

 

Tematyka:

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych

obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Obecnie w

Polsce dostępnych jest wiele logopedycznych narzędzi diagnostycznych, jednak najczęściej są to

narzędzia niewystandaryzowane, czyli kwestionariusze badania. Ponadto dostępne narzędzia

obejmują zazwyczaj jeden przedział wiekowy, najczęściej jest to okres przedszkolny, rzadziej

wczesnoszkolny. Wiele narzędzi diagnostycznych skupia się głownie na diagnozie artykulacji

pomijając inne istotne obszary mowy.

 

KOLD jest pierwszym polskim testem logopedycznym służącym do diagnozy dzieci w

wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup

wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe,

narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz

 

umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i

sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm

rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych

obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.

 

Program szkolenia:

  1. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka na tle innych narzędzi do diagnozy logopedycznej
  2. Teoretyczne podstawy KOLD-a
  3. Własności psychometryczne KOLD-a
  4. Charakterystyka i struktura kart wchodzących w skład testu (KOLD-A, KOLD-W,

KOLD-P)

  1. Charakterystyka pomocy wchodzących w skład testu KOLD
  2. Badania uzupełniające diagnozę logopedyczną
  3. Procedura badania, sposoby pozyskiwania danych
  4. Analiza wypowiedzi dziecka, zapis wad wymowy

#KOLD

Miejsce Wrocław
Kontakt e-mail: kontakt@familandia.pl, szkolenia@familandia.pl, www.familandia.pl, tel.: 695-745-135