Kalendarz wydarzeń

Zaburzenia Mowy a Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD, APD)  
Sobota, 9.11.2019, 09:00 - 17:00
Odsłon : 106  

 

 

Temat:

Zaburzenia Mowy a Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD, APD)

Prowadzący:

mgr Magdalena Mazur

Forma:

szkolenie

Termin:

09.11.2019

Godziny zajęć:

9:00-17:00 [sobota]

Miejsce:

Katowice

Cena:

490 zł

Organizator:

EgoSelect - Akademia Terapeuty

www.egoselect.pl

szkolenia@egoselect.pl

 501 460 069

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 studenci logopedii , logopedzi, neurologopedzi, surdologopdzi, pedagodzy, psycholodzy, oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni, neurodydaktycy, nauczyciele.

PROWADZĄCA: mgr Magdalena Mazur

Surdologopeda, neurologopedia, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia, providerer – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego, entuzjastka wykorzystania regulatorów funkcji MFS w terapii logopedycznej oraz zagorzała fanka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, jeden z redaktorów bloga "Logopedia Damsko- męska", dyrektor Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacj NSL w Gorzowie Wielkopolskim.

PROGRAM:

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

1. Jak słyszymy.
2. Wpływ słuchu na rozwój mowy: słuch fizyczny i fonematyczny.
3. Słuch – własne wyniki badań audiometrycznych dzieci z zaburzeniami mowy.
4. Nadwrażliwość słuchowa a zaburzenia mowy – wyniki badań własnych popartych literaturą tematu.
5. Asymetria czynnościowa wynikająca z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych.
6. Wpływ zaburzeń prawopółkulowych i lewopółkulowych na mowę. 
7. Składowe badań CAPD: badanie audiometryczne jedno- i obu uszne, Test Dychotyczny dla Mowy, całościowe badanie lateralizacji.
8. Analiza wyników badań CAPD w procesie przygotowywana planu terapii logopedycznej i pedagogicznej.
10. Najnowocześniejsze technologie wspierające terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
11. Terapie wspomagające dziecko z CAPD/APD – w zasięgu każdego terapeuty.
12. Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu – wyniki badań własnych.

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1. Otoskop prawdę Ci powie!
 Badanie otoskopem – praktyczna nauka rozpoznawania prawidłowej budowy przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej z ocena drożności przewodu słuchowego zewnętrznego.
2. Jaka piramida jest prawidłowa? 
Badanie tympanometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym EasyTymp – ręcznym urządzeniem do wykonywania badań przesiewowych ucha środkowego,  wykonującym szybkie i dokładne pomiary impedancji i odruchów ipsilateralnych.
Wykonanie badania na chętnych uczestnikach szkolenia – wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji.
3.Co z tym bananem? 
Badanie audiometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym Audiometrem MA 33 – zbadanie przewodnictwa powietrznego chętnego uczestnika szkolenia, wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji na podstawie banana mowy – częstotliwości dźwięków mowy umieszczonej na siatce audiometrycznej.
4.Wspomaganie terapii CAPD w gabinecie logopedy i pedagoga.
5.Wywiad w kierunku zagrożenia CAPD – w zasięgu każdego logopedy i pedagoga.

Szkolenie wspierane własnym materiałem dydaktycznym, filmowym i fotograficznym.

Zaznacza się, iż od uczestników szkolenia/warsztatów oczekuje się wiedzy dotyczącej następujących pojęć:
•    Słuch fonetyczny, fonematyczny, fonemowy;
•    Ćwiczenia słuchu mownego;
•    Ćwiczenia słuchowe usprawniające terapię logopedyczną.
•    Rozwój mowy dziecka norma i odstępstwa od normy;
•    Terapia neurobiologiczna, metoda Krakowska prof. Cieszyńskiej;
•    Negatywny wpływ wysokich technologii na rozwój mózgu i mowy dziecka.
 

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online

 

Miejsce Katowice
Kontakt e-mail: szkolenia@egoselect.pl, tel.: 501 460 069