Kalendarz wydarzeń

Terapia Neurotaktylna MNRI  
Od Sobota, 26.10.2019 -  08:00
Do Niedziela, 27.10.2019 - 17:00
Odsłon : 52  

 

 

Temat:

Szkolenie "Terapia Neurotaktylna MNRI - S. Masgutova"

Prowadzący:

Elżbieta Cieplińska

Forma:

szkolenie 

Termin:

26-27.10.2019

Godziny zajęć:

dwa dni (18 godz. dydaktycznych)

Miejsce :

Andrychów, ul. Krakowska 83L

Cena:

650zł

Organizator:

Fundacja "Promyczek"

www.fundacjapromyczek.pl

centrumpromyczekszkolenia@gmail.com

532 457 194

Dla kogo przeznaczona jest konferencja?

Odbiorcy: dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców, osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.

 

mgr Elżbieta Cieplińska
Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/4/15 oraz MNRI-IL/4/15 ważne do maja 2018 roku.
Mgr farmacji, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova
Neurosensorimotor Reflex Integration, terapeuta Integracji Sensorycznej, kynoterapeuta
uprawniony do pracy w placówkach oświatowych, kierownik Sekcji Psa Terapeutycznego
przy Oddziale Związku Kynologicznego w Gdyni. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi.
W swojej pracy wykorzystuje również wiedzę zdobytą na warsztatach: „Ruch Rozwijający
metodą Veroniki Sherborne”, „Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej”, „Original Play” oraz „Grawitacja a skuteczne uczenie się – warsztaty i zabawy na równoważni”.
Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i
posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy

 

Program: Terapia Neurotaktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie
dr S. Masgutowej. Terapia ta proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.
Współdziała ona z Neurosensoryczna integracją odruchów dr S. Masgutowej. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, który pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.
Poziom II terapii Neurotaktylnej jest rozszerzeniem terapii o dodatkowe techniki masażu i stymulacji skóry m.in. obejmuje prace z receptorami ręki i stopy.

Program szkolenia - Terapia Neurotaktylna - poziom I - Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego
1. Założenia Terapii Neurotaktylnej wg dr S. Masgutowej
2. Skóra, jej rozwój, budowa i funkcje
3. Unerwienie skóry, receptory, dermatomy
4. Dotyk i jego znaczenie dla rozwoju
5. Skóra i propriocepcja
6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu dotyku
7. Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną
8. Dotyk a odruchy niemowlęce
9. Terapia Taktylna a wyzwanie rozwojowe
10. Diagnoza i zasady pracy w Terapii Taktylnej
11. Kroki Terapii Taktylnej

 

Warunki uczestnictwa Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy : http://instytutns.pl/res/gallery/formularz__zgloszeniowy.pdf
i wysłać na adres mailowy: centrumpromyczekszkolenia@gmail.com

 

 

Miejsce Andrychów
Kontakt tel. +48 532457194, e-mail: centrumpromyczekszkolenia@gmail.com