Kalendarz wydarzeń

Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – stopień II – praktyczny  
Od Sobota, 26.10.2019 -  09:00
Do Niedziela, 27.10.2019 - 16:00
Odsłon : 32  

 

Temat:

,, Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – stopień II – praktyczny”

Prowadzący:

dr n.hum. Mieczysław Chęciek, mgr Edwin Bażański – neurologopeda kliniczny, emisjolog

Forma:

Szkolenie

Termin:

26-27.10.2019

Godziny zajęć:

9.00-17.00 [sobota]
9.00-16.00 [niedziela]

Miejsce :

Ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia

Cena:

650 zł

Organizator:

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji ”Między Słowami”

e-mail: szkolenia@miedzy-slowami@org.pl

tel.: 535 936 019

 

 

Dr Mieczysław Chęciek
Uzyskał tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Realizacja jednostek mowy w jąkaniu. Podstawy kompleksowego programu diagnostyczno-terapeutycznego jąkających się; posiada III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie logopedii, specjalizację w zakresie neurologopedii. Jest autorem ponad 90 publikacji, w tym ponad 60 na tematy związane z balbutologopedią (m.in. książek Jąkanie – diagnoza, terapia, program, Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania). Od ponad 30 lat prowadzi diagnozę i terapię osób z zaburzeniami płynności mówienia w ramach Specjalistycznego Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim, w tym intensywne turnusy terapeutyczne dla osób jąkających się i z giełkotem.  Ukończył różnorodne kursy, warsztaty naukowe, szkolenia w zakresie diagnozy i terapii jąkających się dzieci, młodzieży i dorosłych w kraju i za granicą.

Mgr Edwin Bażański

Trener emisji głosu, specjalizujący się w neurologopedycznych aspektach oddychania i wydobywania głosu u osób z upośledzeniami, autyzmem, Zespołem Downa i niepłynnością mowy.

Wcześniej wolontariusz, a obecnie terapeuta w zakresie problemów emisyjno-oddechowych na ogólnopolskich turnusach terapeutycznych dla osób jąkających się.

Dla kogo przeznaczona jest konferencja?

logopedzi, neurologopedzi, neuropsycholodzy z doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi z afazją, dla osób, które ukończyły I stopień

Program:

 1. Wykorzystanie wyników diagnozy jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia w planowaniu programu terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Zawarcie kontraktu terapeutycznego z rodziną / osobami wspierającymi proces terapii pacjenta.
 3. Praktyczne omówienie niektórych programów terapeutycznych polskich i zagranicznych.
 4. Szczegółowe praktyczne zapoznanie słuchaczy z czterema etapami Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się M. Chęćka.
 5. Praktyczne zapoznanie słuchaczy z niektórymi scenariuszami sesji terapeutycznych powyższego i innych programów – uczenie się opracowywania scenariuszy do sesji indywidualnych i grupowych.
 6. Przepracowanie na sobie niektórych technik terapeutycznych zawartych w programach, w tym m.in. Techniki Przedłużonego Mówienia, Techniki Delikatnego Startu Mowy, Psychodramy, Wizualizacji (i innych technik psychoterapeutycznych), Metody „Echo”, Socjoterapii i „Odczulania”, Technik oddechowych itp.
 7. Praktyczna prezentacja wartości prowadzonej terapii przez zespół specjalistów, np. logopeda – specjalista wz. emisji głosu, jąkania i psycholog; logopeda, psycholog i pedagog specjalny itp.
 8. Prezentacja i praktyczna analiza niektórych zajęć terapeutycznych (i psychoterapeutycznych) indywidualnych i grupowych z jąkającymi się (na płytach DVD oraz z bezpośrednim uczestnictwem osób jąkających się).
 9. Zapoznanie się z niektórymi programami terapii klinicystów i terapeutów mowy z krajów zachodnich (nagrania na płytach DVD) – komentarz praktyczny, porównanie z programami stosowanymi w Polsce.
 10. Opiniowanie na rzecz osób jąkających się: dzieci, młodzieży i dorosłych (dla instytucji oświatowych i służby zdrowia).
 11. Dyskusja podsumowująca warsztaty i potwierdzająca zdobycie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie prowadzenia terapii z osobami z zaburzeniami płynności mówienia.
Miejsce Gdynia
Kontakt e-mail: szkolenia@miedzy-slowami@org.pl tel.: 535 936 019 Zapisy; https://szkolenia.miedzy-slowami.org.pl/