Kalendarz wydarzeń

Kurs Terapia Czaszkowo-Krzyżowa  
Od Czwartek, 10.10.2019 -  10:00
Do Niedziela, 13.10.2019 - 15:00
Odsłon : 86  

 

 Temat:

Kurs Terapia Czaszkowo-Krzyżowa

Prowadzący:

Justyna Sadowska 

Forma:

Szkolenie

Termin:

10. - 13.10.2019

Godziny zajęć:

10.00-18.00

Miejsce :

Katowice,  ul. Bażantów 4, osiedle Bażantów

Cena:

1350 zł (cena pierwszego modułu)

Organizator:

Fundacja In Corpore

www.fundacjaincorpore.pl

kursy@fundacjaincorpore.pl

telefon 882024648

 

W ciągu ostatnich lat stała się ona jedną z najszybciej rozwijających się metod leczniczych. Pacjenci, niezależnie od wieku i dolegliwości, zauważają u siebie poprawę zdrowia, co powoduje, że z leczenia korzysta coraz większa liczba osób. Jej twórcą jest William G. Sutherland, natomiast jej biodynamiczne podejście rozwijali tacy terapeuci jak James Jealous, Rollin Becker oraz Franklyn Sills. Wiele lat doświadczeń praktycznych oraz eksperymentów sprawiły, że Sutherland stopniowo rezygnował z bardziej agresywnych technik terapii na rzecz tych łagodniejszych. Zwrócił uwagę na to, że dysfunkcje można leczyć także pośrednio, dzięki ustawieniu stawu lub kości objętych dysfunkcją w maksymalnie rozluźnionej pozycji, co prowadzi do uaktywnienia się procesu naprawczego dzięki naturalnym siłom organizmu.

 

Instruktor prowadzący:
mgr Justyna Sadowska - jest certyfikowanym instruktorem oraz terapeutą TCK. To fizjoterapeutka, która ukończyła wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii. Jest specjalistą rehabilitacji I stopnia i członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Ukończyła studia podyplomowe pod hasłem "Organizacja i Zarządzanie w Służbie Zdrowia" oraz "Psychologia Zarządzania"

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
 pedagogów i pedagogów specjalnych
 logopedów i neurologopedów
 psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
 fizjoterapeutów
 terapeutów
 rodziców dzieci
 lekarzy

 

RAMOWY PROGRAM KURSU od 2016  (Kurs składa się z 7 modułów)
Program kursów Terapia Czaszkowo Krzyżowa - kursy są certyfikowane przez CSTPAM oraz AQTM

I Moduł
ODDECH ŻYCIA  (40 godzin – 4 dni)
1. Wstęp do terapii czaszkowo-krzyżowej dotycząca terapii czaszkowo-krzyżowej - anatomia i fizjologia systemu membranowego, czaszkowego oraz centralnego i obwodowego układu nerwowego.
2. Chwyty czaszkowo-krzyżowe, wyczuwanie pulsacji podłużnej płynu mózgowo-rdzeniowego.
3. Punkty „zaciszania” i ich terapeutyczne znaczenie.
4. Fluktuacja poprzeczna i jej znaczenie w terapii.
5. Kształt, opory, rozluźnianie tkanki u podstawy czaszki, potylicy, stawach krzyżowo-biodrowych, stawach lędźwiowo-krzyżowych
6. Rozluźnianie kości czaszki
7. Pompa dr Stone a.
8. „Ukształtowanie” czaszkowe
9.  Drenowanie zatok opony twardej mózgu
10. Protokół zbiorczy postępowania terapeutycznego
 
II Moduł 
PŁYWY I PULSACJE - LINIE ŚRODKOWE, ZAISKRZENIA, OMÓWIENIE I ZASTOSOWANIE TERAPEUTYCZNE TRZECH RYTMÓW CZASZKOWYCH.  (20 godzin – 3 dni)
1. Pochodzenie rytmów i pływów
2. Rytmy i pływy w przyrodzie
3. Ćwiczenia czaszkowo-krzyżowe
4. Terapia Czaszkowo-krzyżowa -włączanie się w trzy pływy : długi, średni i impuls pierwotnego oddychania
5. Ćwiczenia praktyczne
 
III Moduł 
PRACA W RYTMACH ŚREDNIM I DŁUGIM. STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY (TMJ). RÓWNOWAŻENIE KOŚCI GNYKOWEJ I ZESPOŁÓW MIĘŚNI GNYKI. DRENOWANIE ZATOK ŻYLNYCH MÓZGU. TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA W USTACH (25 godzin – 3 dni)
1. Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości - kości i membrany układu czaszkowo-krzyżowego, budowa anatomiczna czaszki i twarzoczaszki, układy terapeutyczne
2. Zatoki żylne mózgu- anatomia, fizjologia, drenowanie zatok żylnych wg Sillsa
3. Uwalnianie „szlaku wyrażania się” – wlot piersiowy, język ,podniebienie twarde, zęby, kości jarzmowe i nosowe, równoważenie kości gnykowej
4. TMJ- kompleks skroniowo-żuchwowy- anatomia, dysfunkcje, uwalnianie
 
IV Moduł
PRACA Z TRAUMĄ SOMATOEMOCJONALNE ODWIJANIE I INNE TECHNIKI POMOCNE W PROBLEMACH POST-TRAUMATYCZNYCH RÓŻNEGO POCHODZENIA PRACA Z TRAUMĄ WG. KONCEPCJI PETERA LEVINE'A. RÓWNOWAŻENIE UKŁADU NERWOWEGO (POLY-VAGAL SYSTEM WG. S.PORGES’A) (40 godzin- 4 dni)
1. Trauma - rodzaje, objawy, etapy leczenia
2. Metody pomocne w uwalnianiu traumy
3. "Cysty energetyczne" i metody ich uwalniania
4. Teoria mnogości (wielofunkcyjności nerwu błędnego)SYSTEM POLYVAGAL    S.PORGES
5. Podział i funkcje układu nerwowego
6. Zaiskrzenia –Zapłodnienia, Serca, Porodowe
 
V Moduł
PRACA Z UKŁADEM ODPORNOŚCIOWYM, LIMFATYCZNYM I NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI
 (20 godzin – 3 dni)
1.Układ odpornościowy - anatomia i fizjologia
2. Drenowanie zatok wg Geda Sumnera
3. Równoważenie wzorców długoliniowych (układy z terapii polarity)
4. Zaiskrzenie ośmiu nieśmiertelnych komórek
5. Omówienie ważności zaiskrzeń w BTCK dla zdrowia pacjenta
6.Narządy wewnętrzne -anatomia i fizjologia
7. Praca z poszczególnymi narządami wewnętrznymi (wątroba, nerki, jelita, okrężnica, żołądek, śledziona)
8. protokół zbiorczy pracy z równoważeniem układów: odpornościowy, limfatyczny, narządy wewnętrzne

VI Moduł
PRACA Z DZIEĆMI   TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA, TERAPIA POLARITY, MASAŻ METAMORFICZNY, DZIECIĘCY MASAŻ MOTYLKOWY. (20 godzin- 3 dni)

1. Anatomia czaszki i układu czaszkowego u dzieci.
2. Zasady uzdrawiania w pracy terapeutycznej z dziećmi.
3. Układy terapeutyczne TCK i Polarity
4. Metamorficzny masaż stóp.
5. Dziecięcy masaż motylkowy.
6. Trauma i dzieci (układ Polyvagal i Ukleja)
7. Specyficzne problemy u dzieci.

VII Moduł
EMBRIOLOGIA, PRACA Z KOBIETĄ W CIĄŻY,  W POŁOGU , PRACA Z NOWORODKIEM (20 godzin- 3 dni)
1. Embriologia i terapia
2. Kobieta ciężarna i płód
3. Terapia czaszkowo-krzyżowa w okresie połogu
4. Proces porodowy i traumy okołoporodowe
5. Terapia czaszkowo-krzyżowa – słuchanie niemowląt
6. Układy terapeutyczne tck i Polarity dla kobiet przed zajściem w ciążę, w ciąży, po porodzie

 

Miejsce Katowice
Kontakt M: kursy@fundacjaincorpore.pl; T: 882024648