Kalendarz wydarzeń

Dyslalia. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń /nie tylko o rotacyzmie i sygmatyzmie/  
Od Sobota, 12.10.2019 -  08:00
Do Niedziela, 13.10.2019 - 17:00
Odsłon : 104  

 

 

Temat:

Dyslalia. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń /nie tylko o rotacyzmie i sygmatyzmie/

Prowadzący:

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, logopeda  
DR Barbara Sambor, neurologopeda, logopeda medialny

Forma:

warsztaty

Termin:

I moduł 12-13.10.2019 r.; II moduł 25-26.01.2020 r.

Godziny zajęć:

10.00-18.00 [sobota]

9-17 [niedziela]

Miejsce :

Katowice ul. Żelaznej 17C.

Cena:

łączna cena 2 modułów wynosi 1180,00 zł, przy czym nie ma możliwości wzięcia udziału tylko w jednej części warsztatów (w jednym module).

Organizator:

CS- Atena

sekretariat@cs-atena.edu.pl

sekretariat@cse-atena.edu.pl

 tel. 501298228

 

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, logopeda  
DR Barbara Sambor, neurologopeda, logopeda medialny 

MODUŁ I: DIAGNOZA

 

 1. Teoretyczne podstawy badania i opisu zaburzeń realizacji fonemów.
 2. Mity na temat dyslalii.
 3. Fonem a głoska.
 4. Typologie dyslalii i ich ocena.
 5. Podstawy logopedycznej diagnozy zaburzeń realizacji fonemów.
 • Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
 • Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
 1. Ćwiczenia praktyczne: badanie i opis zaburzeń realizacji fonemów.
 2. Biologiczne podstawy tworzenia dźwięków mowy i ich badanie.
 3. Budowa i fizjologia narządów mowy.
 4. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
 5. Percepcja dźwięków mowy, diagnoza słuchu fonetycznego i fonemowego.
 6. Ćwiczenia praktyczne: diagnoza strukturalno-funkcjonalna:
 • warg
 • wędzidełka języka
 • podniebienia twardego
 • podniebienia miękkiego
 • zgryzu
 • stawu skroniowo-żuchwowego
 • mięśni żucia
 • struktur nadgnykowych
 • jamy gardłowo-nosowej
 • czynności prymarnych.

 

MODUŁ II: TERAPIA

 

III. Terapia logopedyczna w przypadku wybranych form dyslalii.

 1. SMURF - Strategiczna metoda usprawniania fonemów na tle terapii tradycyjnej
 • Konstruowanie przedpola artykulacji.
 • Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
 • Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych.
 • Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.
 • Aktywizacja głoski w większej strukturze.
 • Polaryzacja głoski.
 • Wprowadzanie głoski do mowy potocznej
 1. Ćwiczenia praktyczne: terapia logopedyczna w przypadku następujących form dyslalii:
 • ankyloglosyjnej
 • rozszczepowej
 • zgryzowej
 • funkcjonalnej (w aspekcie oddychania wraz z pozycją spoczynkową języka i połykaniem, w aspekcie obniżonego napięcia mięśniowego)
 • związanej z mówieniem z tzw. szczękościskiem
 • związanej z zaburzeniami słuchu fonetycznego i fonemowego.

Zaprezentowane zostaną sposoby terapii różnego rodzaju sygmatyzmów, rotacyzmów i innych zaburzeń realizacji fonemów.

 1. Analiza przypadków. Uczestnicy warsztatów mogą przedstawić swoje przypadki osób z dyslalią, a prowadzący omówią sposób terapii.

 

Metody: wykład, ćwiczenia praktyczne, film, prezentacje multimedialne.

Uwaga: Uczestnicy warsztatów powinni przynieść lusterka.

 

 

Miejsce Katowice
Kontakt e-mail: sekretariat@cse-atena.edu.pl, tel.: 501 298 228