Kalendarz wydarzeń

Diagnoza i terapia niedokształcenia mowy o typie afazji. Karty Oceny Języka Dziecka Afatycznego – KOJD-AFA narzędzie do oceny jakościowej i planowania terapii.  
Od Sobota, 16.02.2019 -  09:30
Do Niedziela, 17.02.2019 - 17:00
Odsłon : 1500  

Temat:

Diagnoza  i terapia  niedokształcenia mowy o typie afazji. Karty Oceny Języka Dziecka Afatycznego – KOJD-AFA narzędzie do oceny jakościowej i planowania terapii.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz, mgr Anna Paluch

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

16-17.02.2019 r.

Godziny zajęć:

sobota:9.30-18.00, niedziela: 9.00-14.30 (18 godz. lekcyjnych)

Miejsce:

Kraków, ul. Grochowa 19,  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących im. J. Korczaka

Cena:

550 zł

Organizator:

Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice,

www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71

Rejestracja:

e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71

 

Dla kogo przeznaczony jest warsztat? Warsztat adresowany jest do logopedów, psychologów, pedagogów, pragnących zapoznać się z problematyką związaną z zaburzeniem i sposobami jego oceny.

Osoby prowadzące:

Elżbieta Drewniak- Wołosz -   psycholog, neurologopeda, od lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Obecnie pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Afatycznych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie. Autorka publikacji poświęconych problematyce dzieci z n.m. o typie afazji.

Anna Paluch – psycholog, logopeda, od lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Obecnie pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w  Krakowie. Autorka publikacji poświęconych problematyce dzieci z n.m. o typie afazji.

Cel szkolenia:  Zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną  dotyczącą  zaburzenia. Ćwiczenie umiejętności przeprowadzania diagnozy, w tym głównie obserwowania i analizowania objawów językowych. Praktyczne wykorzystanie narzędzia KOJD-AFA w diagnozie zaburzenia. Planowanie  terapii mowy na podstawie   wiedzy o zaburzeniu i prawidłowo przeprowadzonej diagnozy opisowej.

Program szkolenia:

  1. Omówienie problemów związanych z terminologią:

- uzasadnienie wyboru stosowanych terminów,

- uzasadnienie wykluczenia terminów nieadekwatnych do istoty zaburzenia.

  1. Niedokształcenie mowy o typie afazji a  inne zaburzenia rozwojowe:

- niepełnosprawność intelektualna,

- niedosłuch,

- zaburzenia ze spektrum autyzmu,

- dyzartria,

- opóźniony rozwój mowy .

  1. Obraz kliniczny n. m. o typie afazji:

 - rodzaje niedokształcenia mowy, charakterystyka dzieci,

- objawy specyficzne (w mowie i języku) i  niespecyficzne,

- omówienie zaburzonych mechanizmów mowy,

- analiza przykładów wypowiedzeń dzieci,

- zajęcia warsztatowe (nagrania)

 4. Terapia:

- zasady terapii,

 - sposoby prowadzenia terapii,

- wykorzystywane w terapii metody,

- przykłady ćwiczeń.

  1. Czym badamy w celu postawienia diagnozy. Zasady postępowania diagnostycznego. Najważniejsze narzędzia do badania mowy i sprawności językowej oraz funkcji poznawczych – omówienie:

- testy,

- skale.

  1. KOJD-AFA I (łatwiejsza) i KOJD-AFA II (trudniejsza):

- budowa narzędzia: przedstawienie i omówienie obu wersji,

- prezentacja kolejnych zadań i omówienie celu ich zastosowania.

  1. Prezentacja i analiza wykonania kolejnych zadań przez dzieci (wykorzystanie nagrań oraz zapisu kart KOJD –AFA I i II):

- próbki z badań dzieci z przewagą zaburzeń rozumienia (percepcji) mowy,

- próbki z badań dzieci z przewagą zaburzeń mowy czynnej (ekspresji).

  1. Omówienie sposobu podsumowania wyników badań (wykorzystanie wiedzy o czynnościach mowy i podsystemach języka).
  2. Pytania, dyskusja.

 

#KOJD-AFA

Miejsce Kraków
Kontakt e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71