Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych:


korp kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty

Kalendarz wydarzeń

XIV Śląskie Spotkania Logopedyczne " DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZABURZEŃ POŁYKANIA. ZABURZENIA MOWY U DZIECI"  
Piątek, 12.10.2018, 08:00 - 17:30
Odsłon : 647  

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach

Polskie Towarzystwo Logopedyczne

Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Śląski

organizują

w piątek 12 października 2018r.

XIV Śląskie Spotkania Logopedyczne

Tematy wiodące:

1. DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZABURZEŃ POŁYKANIA

2. ZABURZENIA MOWY U DZIECI

 

PROGRAM RAMOWY XIV ŚSL

 

08.00 - 08.45 Warsztaty I

09.00 - Otwarcie Konferencji

09.15 - Wykład inauguracyjny

09.45-10.15 przerwa kawowa

I sesja 10.15 – 11.45

11.45 – 12.45 Przerwa na lunch

11.45 - 12.30 Warsztaty II

II sesja 12.45 - 14.15

14.15-14.45 przerwa kawowa

III sesja 14.45 - 16.15

16.15 – 17.00 Warsztaty III

PROGRAM KOŃCOWY

 

Piątek, 12 października 2018

08.00 - 08.45 Warsztaty I. dr Anna Maria Pękacka (Zurych, Szwajcaria):

Praktyczne umiejętności wspomagania połykania i przyjmowania pokarmów drogą oralną

09.00 - Otwarcie Konferencji – Dyrektor GCR

09.45 - Wykład inauguracyjny: prof. Stanisław Grabias (Lublin): “100 lat logopedii polskiej - w stulecie Niepodległej

 

10.15 - 10.45  Przerwa śniadaniowa

 

I sesja 10.45 – 12.15

 

10.45 - 11.15 prof. Jurek Olszewski (Łódź): “Postępowanie w dysfagii neurogennej”

11.15 – 11.45 dr Anna Maria Pękacka (Zurych, Szwajcaria): „Fizjologia i patologia połykania

11.45 – 12.15 dr Magdalena Milewska (Warszawa): „Postępowanie dietetyczne u chorych z dysfagią”

 

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa

 

12.15 – 13.00 Warsztaty II. dr Magdalena Milewska (Warszawa):

Postępowanie dietetyczne u chorych z dysfagią”

 

II sesja 13.15 – 14.45

 

13.15-13.45 prof. Jolanta Panasiuk (Lublin): „Zasady diagnozy różnicowejzaburzeń mowy wieku rozwojowego

13.45-14.15 dr hab. Ewa Emich-Widera (Katowice), dr Magdalena Dudzińska (Gliwice): „Udary mózgu u dzieci”

14.15-14.45 dr Joanna Gruba (Gliwice): „Diagnoza mowy dzieci-Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD"

14.45-15.15 przerwa kawowa

 

III sesja 15.15 - 15.45

 

15.15-15.45 dr Agata Michalska (Kielce): „Rola fizjoterapeuty i pielęgniarki w zaburzeniach połykania

15.45-16.15 dr Edyta Krajczy (Nysa): „Własna metoda postępowania fizjoterapeutycznego w dysfagii we wczesnym okresie po udarze mózgu”

16.15-16.45

16.45 – 17.30 Warsztaty III. Logopedzi GCR „Repty”: „Wykorzystanie stymulatora VocaSTIM do diagnostyki i terapii niedowładów mięśni krtani oraz zaburzeń połykania

 

Komunikat 1

W piątek 12 października 2018r.

 w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach przy ulicy Śniadeckiego 1  odbędą się

 XIV Śląskie Spotkania Logopedyczne

 Konferencja naukowo - szkoleniowa przeznaczona dla logopedów, psychologów, pielęgniarek, lekarzy i fizjoterapeutów.

 Tematy wiodące:

 1. DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZABURZEŃ POŁYKANIA
 2. ZABURZENIA MOWY U DZIECI

Komitet organizacyjny 

Przewodniczący: dr n. med. Krystian Oleszczyk

Wiceprzewodniczący:

dr n. med. Wiesław Rycerski

mgr Bożena Duda

 tel. 728 454 295, e-mail: bozena.duda00@wp.pl

 

Członkowie:

mgr Gabriela Rekus

lek. Jarosław Szczygieł

mgr Ewelina Abramowicz-Pakuła, e-mail: logos.repty@wp.pl

 

Komitet  naukowy

Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Opara

Członkowie:

prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole)

prof. dr hab. Stanisław Grabias (Lublin)

prof. dr hab. Jurek Olszewski (Łódź)

prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski (Lublin)

dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW (Kielce)

dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS

dr hab. Grażyna Jastrzębowska (Opole)

dr hab. Beata Łabuz-Roszak (SUM Katowice)

dr hab. Ewa Emich-Widera (Katowice)

dr n. med. Edyta Matusik (Katowice)

dr n. hum. Joanna Trzaskalik (Mysłowice)

 

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia :

www.repty.pl

Formuła konferencji zakłada referaty zaproszonych wykładowców.

Wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Opłaty konferencyjne:

 1. Wpłata wpisowego w pierwszym terminie dla członków PTL – 100,00 PLN: do 31.08.2018
 2. Wpłata wpisowego w pierwszym terminie dla osób niebędącymi członkami PTL – 120,00 PLN: do  08.2018
 3. Wpłata wpisowego w drugim terminie dla członków PTL – 150,00 PLN: do 30.09.2018
 4. Wpłata wpisowego w drugim terminie dla osób niebędącymi członkami PTL - 170,00 PLN: do 30.09.2018
 5. Wpłata wpisowego w trzecim terminie dla członków PTL– 200,00 PLN: po 30.09.2018
 6. Wpłata wpisowego w trzecim terminie dla osób niebędącymi członkami PTL- 220,00 PLN:  po 30.09.2018
 1. Wpłata w dniu konferencji – 250,00 PLN

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pracownicy GCR Repty:  50% we wszystkich terminach

Referenci zwolnieni z opłat (dotyczy pierwszego autora lub wygłaszającego pracę)

Organizatorzy nie przewidują wynagrodzeń dla prelegentów.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają uczestnictwo w obradach
i warsztatach,  materiały konferencyjne, serwis kawowy i lunch. Opłata konferencyjna nie uwzględnia noclegu. Wpłaty należy dokonywać na podany poniżej numer konta biura organizacyjnego konferencji z dopiskiem: imię nazwisko  „Konferencja  Repty 2018”

Bieżące informacje dotyczące rejestracji, konferencji i bazy hotelowej zamieszczone są na stronie  www.repty.pl.

 

Biuro Organizacyjne Konferencji:

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny

 1. Sowińskiego 17

20-040 Lublin

PKO SA II O. Lublin: 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106

W tytule prosimy wpisać: Imię Nazwisko  - Konferencja Repty 2018,

 

Rejestracja:  

Warunkiem uczestnictwa  jest przesłanie zgłoszenia na wypełnionym formularzu wraz z dowodem wpłaty na adres: logos.repty@wp.pl .

Ostatni termin składania zgłoszeń: 30-09-2018

Kontakt:

Kierownik Działu Logopedii SP ZOZ Repty

e-mail: logos.repty@wp.pl

Tel. 32 390 14 99 lub  32 390 12 29

 

 W treści zgłoszenia:

 1. imię nazwisko adres
 2. NIP
 3. miejsce pracy
 4. zawód, grupa zawodowa (pielęgniarka, fizjoterapeuta, logopeda, lekarz, inne)
 5. tytuł konferencji - „XIV ŚSL Repty 2018”
 6. dane kontaktowe (nr telefonu, adres email)
 7. dane do faktury

 

Patronat medialny:  biuletyn „Wieści z Rept”

Rehabilitacja w praktyce

Informacja  dla sponsorów:

 • banery w sali obrad i w ciągach komunikacyjnych GCR „Repty”

 

Miejsce Repty
Kontakt e-mail: logos.repty@wp.pl, tel. 32 390 14 99 lub 32 390 12 29