Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych:


korp kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty

Kalendarz wydarzeń

Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans  
Sobota, 6.10.2018, 08:00 - 17:00
Odsłon : 570  

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „ Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans”.

Miejsce Konferencji : Aula SOSW nr 4 w Łodzi ul. Krzywickiego 20

 Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję

oraz

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących

i z Afazją w Łodzi

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w I Konferencji Naukowej pt. „Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans”
która odbędzie się w dniu 6 października 2018 roku w Auli SOSW nr 4 w Łodzi.

 

Patronat naukowy : Uniwersytet Łódzki Zakład Dialektyki Polskiej i Logopedii

Patronat honorowy : Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska

Partner wydawniczy : KOMLOGO

Patronat medialny : TVP Łódź, Radio Łódź

 Założenia i cele Konferencji:

Celem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „ Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans” jest dyskusja na temat spektrum zaburzeń w przypadku afazji rozwojowej – zestawienie teorii i praktyki. Pragniemy podjąć rozważania dotyczące teoretycznych podstaw diagnozy afazji rozwojowej, terapii, a także dokonać rewizji praktycznych rozwiązań stosowanych na każdym etapie edukacyjnym dziecka z afazją. Chcemy także popularyzować różnorodne rozwiązania praktyczne w terapii, nauce i życiu codziennym dzieci i młodzieży z afazją. Konferencja kierowana jest do nauczycieli, specjalistów i rodziców, którzy będą zajmowali się edukacją i terapią dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanym niedokształceniem mowy o typie afazji (afazją rozwojową) oraz dzieci i młodzieży z podejrzeniem występowania tego zaburzenia. W trakcie konferencji obok wykładów przeprowadzonych przez specjalistów w zakresie diagnozy, terapii i edukacji dzieci i młodzieży z afazją rozwojową zostaną przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli i specjalistów. Przewidziane zostały również panele „rodzicielskie”.

 

Przewodnicząca Konferencji:  Małgorzata Dziedzic

Komitet Organizacyjny: Bożena Brzozowska, Katarzyna Brandeburg, Maria Pawlicka, Małgorzata Dziedzic, Tomasz Tomaszewski

 

       Plan Konferencji

            czas

Aktywność

8:00 - 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:30

Rozpoczęcie Konferencji i przedstawienie organizatorów

9:30 - 10:20

Wykład pt. Obraz afazji rozwojowej u dzieci - charakterystyka objawów językowych

 i pozajęzykowych  dr Marlena Kurowska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, pedagog specjalny (surdopedagog), logopeda, terapeuta SI.

10:30 - 11:20

Wykład pt. Zaburzenia mowy a mutyzm wybiórczy  mgr Monika Burzyńska – doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,  pedagog specjalny, logopeda
i neurologopeda kliniczny - specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta ręki (rekomendowany przez ORE realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców").

11:30 - 12:20

Wykład pt. Czy specyficzne zaburzenie językowe rzeczywiście jest specyficzne? Współwystępowanie SLI z zaburzeniami koordynacji i rozwoju ruchowego

mgr Maria Matuszkiewicz – dyrektor INPP w Polsce (Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska), psycholog,  logopeda, neurologopeda, terapeuta neurorozwojowy.

12:30 - 13:30

Przerwa obiadowa

13:30 - 14:20

Wykład pt. Terapie sensomotoryczne w procesie terapeutycznym dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji mgr Agnieszka Samuś – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), terapeuta integracji odruchów /wg dr Sally Goddard – Blythe, dr S. Masgutowej.

14:30 - 15:20

Wykład pt. Studium przypadku osoby z afazją rozwojową  dr Renata Gliwa – pracownik Uniwersytetu Łódzkiego Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii.

15:30 - 17:00  

Warsztaty specjalistów:

·          Mutyzm wybiórczy - istota i sposoby terapii -  prowadząca Monika Burzyńska

·          Stymulacja sensoryczna u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji – prowadząca Agnieszka Samuś

·         ABC afazji – diagnoza i terapia – prowadząca Monika Gliwa

Panele rodzicielskie :

·         Rodzic rodzicowi – dziecko z afazją rozwojową w wieku przedszkolnym

·         Rodzic rodzicowi – dziecko z afazją rozwojową w wieku wczesnoszkolnym

·         Rodzic rodzicowi – nastolatek z afazją rozwojową

17:00

Zakończenie Konferencji

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niesłyszących, Słabosłyszących i z Afazją w Łodzi

 

 

ul. Krzywickiego 20, 90-149 Łódź

 

42 678 47 00, 42 678 19 31

 

www.sosw.edu.lodz.pl

 

sosw_lodz@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję

         

 

 

ul. Ibn Siny Awicenny 44/7, 52-405 Wrocław

 

+48 512 142 490

 

http://www.rozkodujmyafazje.pl

 

kontakt@rozkodujmyafazje.pl

Do 20 września 2018 rejestracja uczestników poprzez formularz rejestracyjny : dostępny tutaj.

Miejsce Łódź
Kontakt e-mail: kontakt@rozkodujmyafazje.pl, tel.: +48 512 142 490